Αρχαία Κασσώπη και η Ιστορία της (Βίντεο)

Η Κασσώπη είναι χτισμένη σε ένα ευρύχωρο οροπέδιο με υψόμετρο περίπου 550 μ. στις νότιες πλαγιές της οροσειράς του Ζαλόγγου, σε θέση φυσικά οχυρή και στρατηγική.

Μπαλκόνι του νομού Πρεβέζης, προσφέρει μοναδική θέα στο Ιόνιο, τον Αμβρακικό, την Λευκάδα και τις ακαρνανικές ακτές.

Η Κασσώπη κτίστηκε πριν τα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ. (340 π.Χ) ενώ η μεγάλη ακμή της σημειώθηκε από τα τέλη του 3ου αιώνα π.Χ. και εξής.

Την εποχή αυτή, ο πληθυσμός της υπολογίζεται ότι έφτασε σε 8.000 έως 10.000 κατοίκους.

Γύρω στο 220 π.Χ., η πόλη εντάχτηκε στην Αιτωλική Συμμαχία. Η ευημερία της διήρκεσε μέχρι το 168 π.Χ.

Το 167 π.Χ. καταστράφηκε από τους Ρωμαίους με επικεφαλής τον Αιμίλιο Παύλο και εγκαταλείφτηκε οριστικά με την υποχρεωτική συνοίκηση των κατοίκων της στη Νικόπολη, στο τέλος του 1ου αι. π.Χ.