Εντοπίστηκε ο καταγραφέας της μοιραίας πτήσης του Mirage 2000-5 σε βάθος 800 μέτρων!

Εντοπίστηκε ο καταγραφέας πτήσεων σε βάθος 800 μέτρων!

Το βάθος είναι τεράστιο και θα χρειαστεί το ΕΛΚΕΘΕ το οποίο διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό για να μπορέσει να ανελκύσει τον καταγραφέα πτήσεων μέσω του οποίου οι εμπειρογνώμονες θα μπορέσουν να “διαβάσουν” τα τελευταία λεπτά της πτήσης του Mirage 2000-5 για να διαπιστώσουν αν υπήρξε κάποια βλάβη.