…Και συνεχίζει «χαλαρά» η παράταξη του κ. Νάστα το μεγάλο έργο της!! 20.000,00 ευρώ για Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου!!

 

Μπράβο στο κ. Νάστα που σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, ρισκάρει «χαλαρά” και προμηθεύει γραφική ύλη και μικροαντικειμένων γραφείου μόνο, ΜΟΝΟ με 20.000,00 ευρώ.

Συγκεκριμένα η Οικονομική υπηρεσία του Δήμου Πάργας με Αριθμ.Πρωτ. 2.683 ενέκρινε, πίστωσης ύψους είκοσι χιλιάδες ευρώ 20.000,00 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προυπολογισμού εξόδων με ΚΑ 10-6612.001 του Προϋπολογισμού του Δήμου Πάργας, οικονομικού έτους 2018 για την Προμήθεια γραφικής ύλης & μικροαντικειμένων γραφείου Δ.Ε Φαναρίου.