Άρτα: Στις αρχές φθινοπώρου η παρουσίαση των ευρημάτων της ανασκαφής στην Νεκρόπολη της Αρχαίας Αμβρακίας