Έλληνες επενδυτές φεύγουν από την Αλβανία.

Σημαντική υποχώρηση παρουσιάζουν οι επενδύσεις ελληνικών εταιρειών στην Αλβανία.

Σύμφωνα με στοιχεία της ελληνικής πρεσβείας, η αποεπένδυση σημαντικών ελληνικών ομίλων στους τομείς της υγείας και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών το πρώτο εξάμηνο του 2018 υποβιβάζουν την Ελλάδα μόλις στην 7η θέση μεταξύ των επενδυτριών χωρών.