ΑΡΑΧΘΟΣ, o ποταμός της Αρχαίας Αμβρακίας και της Βυζαντινής Άρτας (Βίντεο)