Αυτό είναι το ψηφοδέλτιο της ΝΙΚΗΣ και της ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ του Νίκου Ζαχαριά.

Ένα ψηφοδέλτιο που ανταποκρίνεται πλήρως στους στόχους που έχουν τεθεί.

Ένα ψηφοδέλτιο ανοιχτό στην κοινωνία, πραγματικά ανεξάρτητο και αδέσμευτο.

Ένα ψηφοδέλτιο που καλύπτει όλο το κοινωνικό, πολιτικό, γεωγραφικό, οικονομικό και επαγγελματικό φάσμα του Δήμου Πάργας.