ΕΚΟΕΜΣ: Σημαντική Ανακοίνωση για τα Φορολογικά

Ο ΕΚΟΕΜΣ ενημερώνει τους βοηθηματούχους του Ειδικού Κλάδου τα εξής:
α. Οι ετήσιες βεβαιώσεις καταβολής οικονομικής ενίσχυσης έτους 2018 για φορολογική χρήση θα είναι εκ νέου διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ στην διαδρομή https://bebeosis.army.gr τις προσεχείς ημέρες, μετά από αποκατάσταση διαπιστωθείσας μηχανογραφικής δυσλειτουργίας.
β. Όσες βεβαιώσεις έχουν εξαχθεί μέχρι 20-3-2019 πρέπει να επανεξαχθούν πριν από τη χρήση τους και να αντικατασταθούν από τις ορθές νεότερες που θα αναρτηθούν.
Εκ του ΕΚΟΕΜΣ


enoplos.gr/
Author:

ENOPLOS.GR