ΕΛΓΑ: Πράσινο φως για προσλήψεις Γεωπόνων και Κτηνιάτρων σε Γιάννενα Άρτα, Πρέβεζα και Θεσπρωτίας

Έρχονται νέες προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 140 ΠΕ Γεωπόνων και 10 ΠΕ Κτηνιάτρων  για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υποκαταστημάτων (ανά την Επικράτεια) του ΕΛΓΑ, που εδρεύει στην Αθήνα και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Δείτε την Προκήρυξη ΕΔΩ