Κύπρος: Ληγμένα φάρμακα αξίας €377.000 πεταμένα στις αποθήκες

Στις αποθήκες των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών παραμένουν φάρμακα των οποίων η…
ημερομηνία λήξης έχει παρέλθει και ως εκ τούτου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Όπως προκύπτει από την ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες το κόστος των εν λόγω φαρμάκων ανέρχεται στις €377.000. Για κάποια από αυτά τα φάρμακα έχουν ήδη εξασφαλιστεί οι σχετικές εγκρίσεις καταστροφής τους, ενώ για άλλα δεν έχουν ακόμα προωθηθεί οι ενδεδειγμένες ενέργειες.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία απευθύνει σύσταση όπως παρακολουθείται σε συστηματική βάση η ημερομηνία λήψης των αποθεμάτων έτσι ώστε να γίνεται σωστή χρήση των φαρμάκων και να μη γίνονται σπατάλες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα φάρμακα με τη μεγαλύτερη αξία περιλαμβάνουν εμβόλια γρίπης, τα οποία αγοράζονται σε ποσότητες για κάλυψη μεγάλης μερίδας του πληθυσμού, ωστόσο δεν υπάρχει το ανάλογο ενδιαφέρον από τον πληθυσμό. Άλλα προϊόντα που έχουν ξεμείνει στις αποθήκες είναι φάρμακα για τα οποία πρέπει να διατηρείται απόθεμα ασφαλείας, όπως παράγοντες πήξης αίματος, αντίδοτα και άλλα.

Απουσία συστήματος αποκομιδής φαρμάκων

Ανυπαρξία συστήματος αποκομιδής αχρησιμοποίητων φαρμάκων και φαρμάκων των οποίων έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης τους διαπιστώνει επίσης η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με οδηγία της ΕΕ, για τα φάρμακα που παρασκευάζονται για ανθρώπινη χρήση, τα κράτη – μέλη είναι υποχρεωμένα να εξασφαλίζουν ότι υπάρχουν τα κατάλληλα συστήματα αποκομιδής. Στην Κύπρο από το 2012 παρά τις αλλεπάλληλες συσκέψεις μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, εξακολουθεί να εκκρεμεί το θέμα της αποκομιδής και καταστροφής αχρησιμοποίητων και ληγμένων φαρμακευτικών προϊόντων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Δείτε την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

Αξίζει να σημειωθεί ότι απαγορεύεται η απόρριψη φαρμακευτικών προϊόντων και δραστικών πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων στα σκύβαλα, τις αποχετεύσεις ή καθ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο στο περιβάλλον. Το κοινό πρέπει να επιστρέψει τα απορριπτέα φαρμακευτικά προϊόντα που έχει στην κατοχή του, στα φαρμακεία ή σε άλλο παροχέα φαρμακευτικών προϊόντων και δραστικών πρώτων υλών.

Η ανυπαρξία συστήματος αποκομιδής των αποβλήτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος, διαφάνηκε και από έρευνα που διεξήγαγε ο μη κερδοσκοπικός συνασπισμός HCWH (Health Care Without Harm Europe). Βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας, ο HCWH προτείνει ως ιδανικό ένα σύστημα συλλογής εύκολο στη χρήση και στην πρόσβαση, χρηματοδοτημένο από τη φαρμακοβιομηχανία, δωρεάν για το κοινό, ικανό να ταξινομεί και να ανακυκλώνει τις συσκευασίες, να διασφαλίζει τη χημική απενεργοποίηση των απορριμμάτων, τη δημόσια υγεία και την ευαισθητοποίηση του κοινού. Συστήνει επίσης την πληροφόρηση του κοινού σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των φαρμακευτικών απορριμμάτων, την αποφυγή μόλυνσης του νερού, την ενθάρρυνση επιστροφής μη χρησιμοποιημένων φαρμάκων, τον εντοπισμό των σημείων συλλογής, το διαχωρισμό και ανακύκλωση των άδειων συσκευασιών και φυλλαδίων οδηγιών, την εκπαίδευση φαρμακοποιών και άλλων αδειοδοτημένων πολιτών, για την ορθή ενημέρωση του κοινού.

Στην έκθεσή της η Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγείται όπως γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος, για προώθηση και ψήφιση των Κανονισμών από τη Βουλή των Αντιπροσώπων το συντομότερο.
Πηγή

ΠΗΓΗ

Powered by WPeMatico