Μέλος της Επιτροπής βιβλίων Ιστορίας: Φαντασίωση η ελληνικότητα της Μακεδονίας

Το μέλος της επιτροπής που θα ελέγξει τα βιβλία Ελλάδας – ΠΓΔΜ, Αλεξάνδρα Ιωαννίδου μιλά για φαντασίωση στα περί ελληνικότητας της Μακεδονίας.

Παρακολουθήστε την Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε εκδήλωση στις 18/9/2018. Το ενδιαφέρον σημείο ξεκινά μετά το 06:40.

Powered by WPeMatico