Οι 5 μεγάλες φορολογικές «παγίδες» που έχει στήσει η Εφορία στα ακίνητα – Πώς να αποφύγετε τους επιπλέον φόρους

«Παγίδες» με τα ακίνητα έχει στήσει φέτος η εφορία σε εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενους.

Οι 5 μεγάλες φορολογικές «παγίδες» που έχει στήσει η Εφορία στα ακίνητα – Πώς να αποφύγετε τους επιπλέον φόρους

Από: bankingnews.gr

«Παγίδες» με τα ακίνητα έχει στήσει φέτος η εφορία σε εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενους.
Η εφορία  φέτος «καραδοκεί» και σε αυτούς που δηλώνουν ότι φιλοξενούνται οι οποίοι θα πρέπει να δηλώσουν το  ΑΦΜ του ατόμου που τους φιλοξενεί διαφορετικά δεν θα μπορούν να υποβάλλουν την φορολογικής τους δήλωση.

Από την άλλη φόρο έως και 45% αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων με ανείσπρακτα ενοίκια αν δεν λάβουν εγκαίρως τα μέτρα τους.
Αναλυτικότερα  όμως οι 5 «παγίδες» στην φετινή δήλωση σε ό,τι έχει να κάνει με τα ακίνητα είναι οι εξής:

1. Μισθώσεις Airbnb: Οι φορολογούμενοι που το 2017 απέκτησαν εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων τύπου Airbnb θα πρέπει να δηλώσουν τα εισοδήματα αυτά στο έντυπο Ε2 και στη στήλη 7.
Επιλέγοντας τον κωδικό 60 της στήλης αυτής θα δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τη βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων μέσω ψηφιακών πλατφόρμων (Airbnb, Βooking κλπ.), ενώ επιλέγοντας τον κωδικό 61 της στήλης θα δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τη βραχυχρόνια υπεκμίσθωση ακινήτων μέσω ψηφιακών πλατφόρμων (Airbnb, Βooking κλπ.) κατά το φορολογικό έτος 2017.
Τα εισοδήματα αυτά φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με συντελεστές από 15% έως 45%.

2. Φιλοξενούμενοι: Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι φέτος οι φορολογούμενοι που δηλώνουν στη φορολογική τους δήλωση «φιλοξενούμενοι» αν δεν θέλουν να έχουν μπλεξίματα με την εφορία.
Όσοι φιλοξενούνται στη κατοικία συγγενών ή φίλων το δηλώνουν υποχρεωτικά στον πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης.
Εκεί συμπληρώνουν το ΑΦΜ του ατόμου που τους φιλοξενεί.
Για πρώτη φορά φέτος, οι φορολογούμενοι που φιλοξενούν πρόσωπα που είναι υπόχρεα σε φορολογική δήλωση αλλά δεν είναι εξαρτώμενα μέλη τους (παιδιά, συγγενείς με αναπηρία) οφείλουν να το δηλώσουν στον κωδικό 007-008 του πίνακα 2 της δήλωσης. Μαζί θα  δηλώσουν το ΑΦΜ των φιλοξενούμενων και τους μήνες φιλοξενίας.
Με το που θα δηλωθούν τα στοιχεία αυτά, το Taxisnet πραγματοποιεί άμεσα διασταύρωση της φιλοξενίας.
Αν ο φορολογούμενος που παρέχει φιλοξενία υποβάλει πρώτος τη φορολογική του δήλωση και δεν έχει δηλώσει σε αυτήν τον  «φιλοξενούμενο»  τότε η δήλωση του δεύτερου μπλοκάρεται.
Ο  φιλοξενούμενος είναι αδύνατον να υποβάλει φορολογική  δήλωση.
Η δήλωση του θα ξεμπλοκάρει μόνο στην περίπτωση που δηλωθεί ως φιλοξενούμενος από τον φιλοξενούντα.
Στην περίπτωση που δεν γίνει αυτό, τότε ο φορολογούμενος που ήθελε να εμφανιστεί ως φιλοξενούμενος θα πρέπει να δηλώσει την κατοικία στην οποία διαμένει και θα βρεθεί αντιμέτωπος με το τεκμήριο διαβίωσης και ενδεχομένως με πρόσθετο φόρο.

3. Ανείσπρακτα ενοίκια: Φόρο από 15% έως 45% για εισοδήματα που δεν απέκτησαν το 2017 κινδυνεύουν να πληρώσουν φέτος οι φορολογούμενοι με ανείσπρακτα ενοίκια αν δεν λάβουν εγκαίρως τα μέτρα τους.
Για τους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα αλλά δεν εισπράττουν ενοίκια υπάρχει τρόπος να μην φορολογηθούν για εισοδήματα που δεν εισέπραξαν εντός του 2017.
Θα πρέπει πριν την υποβολή της φορολογική δήλωσης:

– Να έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.
– Να καταθέσουν στην εφορία φωτοαντίγραφα των διαταγών, δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή αγωγών που έχουν ασκηθεί. Εάν δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη δήλωση των ανείσπρακτων ενοικίων τότε τα ποσά που έχουν δηλωθεί ως ανείσπρακτα εισοδήματα δεν θα ληφθούν υπόψη και η εφορία θα προχωρήσει σε νέα εκκαθάριση της δήλωσης φορολογώντας τα συγκεκριμένα ποσά.

Τα ενοίκια που δεν εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του 2017 αλλά και ενοίκια που είχαν δηλωθεί ως ανείσπρακτα το προηγούμενο φορολογικό έτος και εισπράχθηκαν το 2017 θα δηλωθούν πρώτα στο έντυπο Ε2 και θα μεταφερθούν στο Ε1.

4. Κενές κατοικίες: Το τεκμήριο διαβίωσης δεν υπολογίζεται στις περιπτώσεις των κενών κατοικιών.
Ωστόσο, για τις κατοικίες που παραμένουν κενές για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, απαιτείται η προσκόμιση φωτοαντίγραφων λογαριασμών της ΔΕΗ ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο (π.χ. λογαριασμοί ύδρευσης, κοινοχρήστων) από το οποίο να αποδεικνύεται ότι το ακίνητο ήταν κενό για όλο το υπόψη διάστημα.

5. Δωρεάν παραχώρηση κατοικίας: Εισόδημα από ακίνητη περιουσία δεν είναι μόνο το εισόδημα που αποκτά ο φορολογούμενος από ενοίκια όταν εκμισθώνει μια κατοικία, ένα κατάστημα ή ένα γραφείο.
Εισόδημα από ακίνητα θεωρείται και  η περίπτωση της δωρεάν παραχώρησης ακινήτων.
Είναι μια από τις φορολογικές παγίδες στην οποία πιάνονται κάθε χρόνο χιλιάδες φορολογούμενοι και καλούνται να πληρώσουν φόρο για εισοδήματα που δεν είναι πραγματικά αλλά υπολογίζονται με τεκμαρτό τρόπο.
Στην περίπτωση της δωρεάν παραχώρησης, ο φορολογούμενος υπολογίζει το εισόδημα που αποκτά με τεκμαρτό τρόπο. Σύμφωνα με τον νόμο.
«Το εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση τεκμαίρεται ότι συνίσταται στο 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου».
Αν για παράδειγμα μια κατοικία που έχει παραχωρηθεί δωρεάν έχει αντικειμενική αξία 100.000 ευρώ, το έσοδο που θα πρέπει να δηλωθεί είναι 100.000 Χ3% = 3.000 ευρώ.
Από το φόρο απαλλάσσεται το τεκμαρτό εισόδημα που αφορά δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι 200 τ.μ. προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες συγγενείς (παππούδες, παιδιά, εγγόνια και αντιστρόφως).
Για παράδειγμα δεν υπολογίζεται τεκμαρτό εισόδημα και απαλλάσσεται του φόρου η κατοικία 100 τμ που παραχωρεί ο πατέρας στην κόρη του.

Μάριος Χριστοδούλου

Powered by WPeMatico