Παραχώρηση τεσσάρων μηχανημάτων αιμοκάθαρσης στο Νοσοκομείο Πρέβεζας από το Νοσοκομείο Καστοριάς

Την παραχώρηση τεσσάρων πλεοναζόντων μηχανημάτων αιμοκάθαρσης στο Νοσοκομείο Πρέβεζας αποφάσισε το Δ.Σ του Νοσοκομείου Καστοριάς.

Η απόφαση ελήφθη στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν αιτήματος του Τμήματος Βιοϊατρικής του Νοσοκομείου Πρέβεζας ενισχύοντας την μονάδα αιμοκάθαρσης η οποία ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες-λόγω του τουρισμού-εμφανίζει αυξημένες ανάγκες.