Προειδοποίηση του ΤΟΕΒ Παραμυθιάς για οφειλές από κατανάλωση άρδευσης

 

Ο Πρόεδρος του Τ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδας Παραμυθιάς ανακοινώνει ότι η προθεσμία για την τακτοποίηση των οφειλών, των καλλιεργητών – μελών του Τ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδας Παραμυθιάς, από πάγια τέλη έτους 2018, από κατανάλωση νερού άρδευσης έτους 2018 και από κατανάλωση άρδευσης νερού οικιακής χρήσεως έτους 2018, είναι μέχρι 20 Δεκεμβρίου 2018

Μετά την 01/01/2019, οι ανωτέρω οφειλές, θα επιβαρύνονταιμε τη νόμιμη προσαύξηση σύμφωνα με το Καταστατικό του Οργανισμού.