Σαν σήμερα το 1943: Το Σύνταγμα Βάλτου αρχίζει να τσακίζει την ιταλική Μεραρχία Μπρενερού στο Μακρύνορος…

Το Σύνταγμα Βάλτου των ΕΟΕΑ-ΕΔΕΣ αρχίζει 8ήμερο αγώνα κατά της ιταλικής Μεραρχίας Μπρενερού στο Μακρυνόρος και της προκαλεί σοβαρές απώλειες. Η Μεραρχία αυτή κατευθυνόταν διά της Ηπείρου και Αλβανίας προς τη Σικελία, για να ενισχύσει τις εκεί δυνάμεις του άξονα.Powered by WPeMatico