Στρατός Ξηράς: Αυτοί είναι οι νέοι Ταγματάρχες

«Προαγωγές Κατώτερων Αξιωματικών Κοινών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων» ΑΔΑ: ΨΘ126-ΤΜΥ ΕΔΥΕΘΑ: 13/ΓΕΕΘΑ/Β ΚΛΑΔΟΣ/Β1
Με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Προάγουμε, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 25, 26, 27 και 91 παράγραφος 4 του Ν.3883/2010, τους παρακάτω Λοχαγούς του Κοινού Νομικού Σώματος, στον βαθμό του Ταγματάρχη κατ’ εκλογή, της προαγωγής τους λογιζομένης από 17-12-2018, ημερομηνία που συμπλήρωσαν το τυπικό για προαγωγή προσόν:enoplos.gr/
Author:

ENOPLOS.GR