Συντήρηση παλαιάς εθνικής οδού από Αντίρριο μέχρι Μενίδι!!

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με ανακοίνωσή της, αναμένεται να διαθέσει περισσότερα από 13 εκατομμύρια ευρώ για την συντήρηση της εθνικής οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο τµήµα µέχρι το Μενίδι.

Προς το σκοπό αυτό θα αναπτυχθούν τέσσερις εργολαβίες προκειμένου να βελτιωθεί η σημερινή εικόνα της εθνικής οδού.