Τοποθετήθηκαν οι νέοι Υποδιευθυντές στα σχολεία σε Πρεβεζα Καναλακι και Φιλιππιάδας

Με απόφαση του Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας τοποθετήθηκαν οι νέοι υποδιευθυντές στα σχολεία και το εργαστηριακό κέντρο Πρέβεζας που πληρούσαν τις προϋποθέσεις με τη θητεία τους να λήγει στις 31-7-2020.

Συγκεκριμένα τοποθετήθηκαν :

Δεν διατίθεται αυτόματο εναλλακτικό κείμενο.