Χρηματοδοτούνται οι μελέτες για τον άξονα Ηγουμενίτσα – Σαγιάδα – Μαυρομάτι – ελληνοαλβανικά σύνορα

Μέσω του διασυνοριακού προγράμματος Συνεργασίας Ελλάδα – Αλβανία 2014 – 2020, θα χρηματοδοτηθούν οι μελέτες του Κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού, Ηγουμενίτσα – Σαγιάδα – Μαυρομάτι – ελληνοαλβανικά σύνορα συμπεριλαμβανομένης της περιφερειακής οδού της Ηγουμενίτσας

Ο προϋπολογισμός των μελετών ανέρχεται στα 4,9 εκ. ευρώ.
Η περιφερειακή οδός της Ηγουμενίτσας, μήκους 5 χλμ, περιλαμβάνει 2 σήραγγες, 3 δίδυμες σήραγγες και 4 κόμβους.

Το τμήμα «Ηγουμενίτσα – Σαγιάδα – Μαυρομάτι – ελληνοαλβανικά σύνορα», μήκους 20,5 χλμ., αποτελείται από 3 λωρίδες κυκλοφορίας και περιλαμβάνει 6 γέφυρες, 1 ενιαία σήραγγα και 7 υπόγειες διαβάσεις.

Πρόκειται για ένα έργο εξέχουσας σημασίας, το οποίο θα συμβάλει στη βελτίωση της σύνδεσης των διασυνοριακών περιοχών και στην υποστήριξη του όγκου της κυκλοφορίας στη διασυνοριακή περιοχή, η οποία αυξάνεται σταθερά λόγω της έντονης δραστηριότητας των μικρών επιχειρήσεων και της αυξημένης εισροής τουριστών που παρατηρείται κυρίως το καλοκαίρι.