Αλέξης Μητρόπουλος καθηγητής εργατικού δικαίου:

►Μισή δουλειά και μισός μισθός

►Μαζικές μετατροπές συμβάσεων σε μερικής απασχόλησης