Ριζικές αλλαγές στον τρόπο που συναλλάσσεται ο πολίτης με το Δημόσιο αλλά και στην επικοινωνία των δημόσιων υπηρεσιών μεταξύ τους, φέρνει ο νέος Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης που αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση εντός των επομένων τριών εβδομάδων. Ο κώδικας παρουσιάστηκε στο υπουργικό συμβούλιο από τον υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Πιερρακάκη.

Εκτός από υπηρεσίες που ξεκίνησαν να παρέχονται μέσω gov.gr, οι οποίες παραμένουν και ενισχύονται, το Ν/Σ ενοποιεί δεκάδες διάσπαρτους νόμους και 125 άρθρα, απλοποιώντας τις σχετικές διαδικασίες και καθορίζει τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες που το κράτος θα παρέχει στους πολίτες.

Συγκεκριμένα, με το νομοσχέδιο:

-Ρυθμίζονται θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης στον δημόσιο τομέα και στον τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

-Κωδικοποιούνται πάνω από 125 διατάξεις που περιλαμβάνονται σε δεκάδες νόμους της προηγούμενης δεκαπενταετίας για την πληροφορική και ανανεώνονται με τα σημερινά δεδομένα (π.χ. Διαύγεια, Προσβασιμότητα, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση).

-Εισάγονται νέες διατάξεις.

-Προωθείται νέο νομοθετικό πλαίσιο για τον Ενιαίο Αριθμό του Πολίτη, τις ψηφιακές υπογραφές, τις ψηφιακές σφραγίδες, τα ψηφιακά έγγραφα.

-Αποτελεί το αναγκαίο συμπλήρωμα του Νόμου για το Επιτελικό Κράτος.

-Ενσωματώνονται ευρωπαϊκές οδηγίες για τα ανοιχτά δεδομένα.

-Σε συνέχεια του Επιτελικού Κράτους, θεμελιώνεται η τεχνολογική εξέλιξη της χώρας, δίνοντας έμφαση τόσο στον αναπτυξιακό χαρακτήρα όσο και στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πολιτών.

-Απελευθερώνονται οι τεχνολογικές δυνατότητες της δημόσιας διοίκησης και μειώνεται η γραφειοκρατία προς πολίτες και επιχειρήσεις.

Μεταξύ των αλλαγών που θεσμοθετούνται είναι οι εξής:

-Κατάργηση της χρήσης του φαξ στο Δημόσιο.

-Ενδυνάμωση της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr).

-Το νέο εργαλείο για την πραγματική ψηφιακή διακυβέρνηση, η αποκλειστική πύλη παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς πολίτες/επιχειρήσεις, θεσπίστηκε με το άρθ 52 του ν. 4635/2019.

-Υποχρέωση παροχής ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών κάτω από την ομπρέλα της ΕΨΠ (gov.gr).

-Η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) αποτελεί την αποκλειστική πύλη παροχής ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών προς πολίτες/επιχειρήσεις.

-Μονιμοποίηση των νέων ψηφιακών υπηρεσιών που είχαν θεσμοθετηθεί με ΠΝΠ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης του COVID-19.

-Επικαιροποίηση συστήματος ψηφιακής Σφραγίδας, δηλαδή επικαιροποιείται η χρήση και ισχύς των ηλεκτρονικών σφραγίδων και υπογραφών. Οι δημόσιες υπηρεσίες θα εκδίδουν δημόσια έγγραφα ηλεκτρονικά, κάνοντας χρήση της ψηφιακής υπογραφής ή σφραγίδας. Την ίδια δυνατότητα θα έχουν πολίτες κι επιχειρήσεις.

-Θεσμοθέτηση Προσωπικού Αριθμού. Πρόκειται για τον προσωπικό αριθμό που θα αντικαταστήσει όλους τους υπολοίπους αριθμούς μητρώων (π.χ. Ταμείου Ασφάλισης, ΟΑΕΔ, ΑΜΚΑ). Θα είναι ένας και μοναδικός και θα χρησιμοποιείται σε όλες τις συναλλαγές με το κράτος ή τις επιχειρήσεις. Θα δίνεται με τη γέννηση και θα αντικαταστήσει τον ΑΦΜ των φυσικών προσώπων και τον ΑΜΚΑ εντός μιας διετίας.

-Θεσμοθέτηση Προσωπικού Αριθμού (ΠΑ) για τους πολίτες. Αποτελεί το μοναδικό σημείο της Δημόσιας Διοίκησης όπου ο πολίτης θα δηλώνει τα στοιχεία επικοινωνίας του και όλοι οι δημόσιοι φορείς θα χρησιμοποιούν αποκλειστικά αυτό το μητρώο, χωρίς να απαιτείται οι πολίτες να δηλώνουν ή να επικαιροποιούν ξεχωριστά σε κάθε φορέα τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Πηγή: ΕΡΤ

www.ert.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here