Για την είσπραξη επιδοµάτων µπαίνουν όρια εισοδήµατος, χρονικοί περιορισµοί, διασταύρωση στοιχείων και χρονικά όρια παραµονής στη χώρα, ενώ οι πληρωµές θα γίνονται την τελευταία εργάσιµη ηµέρα κάθε µήνα.

Αναλυτικά:
1. Επίδοµα τέκνων: Θα δίδεται σε όσους έχουν τέκνα. Το νέο στοιχείο θα είναι η εγγραφή σε σχολείο και η µη ύπαρξη απουσιών. Ενα ακόµη στοιχείο είναι η διαµονή νόµιµα και µόνιµα στην Ελλάδα 10 χρόνια πριν από την κατάθεση της αίτησης.
2. Επίδοµα ενοικίου: Εδώ έχουµε εισοδηµατικά κριτήρια και ο δικαιούχος να διαµένει νόµιµα και µόνιµα στην Ελλάδα τα τελευταία 10 χρόνια.
3. Επίδοµα ορεινών περιοχών: Θα είναι ακατάσχετο και αφορολόγητο.
4. Επίδοµα γέννησης: Θα είναι 2.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα και χορηγείται από τον ΟΠΕΚΑ. Προϋπόθεση είναι η µόνιµη διαµονή των γονέων στην Ελλάδα.
5. Ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα. Στην ουσία, θα καλύπτει 450.000 άτοµα, εκ των οποίων 156.000 θα είναι άνεργοι. Απευθύνεται σε 20.000 µονογονεϊκές οικογένειες και 56.000 νοικοκυριά µε παιδιά. Ακόµη, οι 236.000 οικογένειες που θα το πάρουν έχουν εισόδηµα έως 5.000 ευρώ και 130.000 νοικοκυριά µηδέν εισόδηµα.

Τα ποσά που θα καταβάλλονται κάθε µήνα είναι:

200 ευρώ τον µήνα για µονοπρόσωπο νοικοκυριό.
100 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο µέλος.
50 ευρώ για κάθε ανήλικο µέλος. î Ετήσιο ποσό για ενήλικο: 2.400 ευρώ.
Ετήσιο ποσό για µονογονεϊκή µε ανήλικο τέκνο: 3.600 ευρώ.
Ετήσιο ποσό για κάθε ζευγάρι µε δύο ανήλικα τέκνα: 4.800 ευρώ.
Ετήσιο ποσό για έναν ενήλικο µε ένα επιπλέον ενήλικο µέλος: 3.600 ευρώ.
Ετήσιο εγγυηµένο ποσό για κάθε ζευγάρι µε ενήλικο µέλος: 4.800 ευρώ.
Για τη χορήγηση των επιδοµάτων απαιτείται οι δικαιούχοι να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: η αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού να είναι µέχρι 90.000 ευρώ, συν 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο µέλος. Η κινητή περιουσία να είναι έως 6.000 ευρώ, ενώ οι καταθέσεις να είναι έως 14.400 ευρώ.

 

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ»

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

6 + nine =