Σε λειτουργία τέθηκε το κεντρικό μητρώο των πραγματικών δικαιούχων, το οποίο είναι ηλεκτρονικά συνδεδεμένο με τον ΑΦΜ κάθε νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, με χρήση διαδικτυακής ηλεκτρονικής εφαρμογής της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή του υπουργείου Οικονομικών, οι εταιρικές και άλλες οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα, οφείλουν να καταχωρούν επαρκείς, ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους τους.

Ο στόχος  της διάταξης, είναι η διαφάνεια των εταιρικών δομών, η άμεση πρόσβαση των ελεγκτικών/διωκτικών αρχών σε αυτές και η αποτροπή κατάχρησης των εταιρικών δομών για σκοπούς ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Εντός του 2021 αναμένεται η διασύνδεση των επιμέρους εθνικών κεντρικών μητρώων πραγματικών δικαιούχων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής κεντρικής πλατφόρμας» σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

 

 

www.ert.gr