Ενας υπουργός όπως ο Γ. Βρούτσης ο οποίος στην προηγούμενη θητεία του είχε αποκληθεί, όχι αδίκως, ως ο Προκρούστης των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των μισθωτών, δεν θα μπορούσε τώρα να πράξει διαφορετικά…

Ετσι με μία διάταξη που πέρασε στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 20ης-3-2020 και εξειδικεύτηκε από τον ίδιο πριν από λίγο, ο εργοδότης θα μπορεί για το επόμενο εξάμηνο να περικόψει έως και 50% τις αποδοχές των μισθωτών που απασχολεί!!!!

Για να μπούμε στο θέμα επακριβώς στο άρθρο 9 παρ1 της συγκεκριμένης ΠΝΠ αναγράφεται επί λέξει:

«Άρθρο ένατο

Λειτουργία επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας

1. Στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, o εργοδότης δύναται, με απόφασή του, να ορίζει προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης ως εξής:

α) Κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ’ ελάχιστο δύο (2) εβδομάδες με περίοδο αναφοράς τον μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα,

β) Ο ανωτέρω τρόπος οργάνωσης της εργασίας γίνεται ανά εβδομάδα και εντάσσεται σε αυτόν τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης,

γ) Εργοδότης που θα εφαρμόσει αυτόν τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν κατά την έναρξη εφαρμογής του.»

Στην πράξη λοιπόν οι εργοδότες θα μπορούν και για το επόμενο εξάμηνο να απασχολούν τους μισθωτούς που απασχολούν τις μισές εργάσιμες μέρες το μήνα ενώ τις άλλες μισές θα υποχρεώνουν τον εργαζόμενο σε αποχή από την εργασία του με αντίστοιχη μείωση των αποδοχών του.

Αυτό ο εργοδότης μπορεί να το κάνει είτε δύο εβδομάδες συνεχόμενης εργασίας είτε μία εβδομάδα εργασίας και μία εβδομάδα αποχής από την εργασία. Σε κάθε περίπτωση ο εργαζόμενος θα κληθεί να ζήσει αυτός και η οικογένεια του με περικοπή του μισού μηνιάτικου!!!!

 

 

 

documentonews.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here