Απόφαση κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών επί της ζώνης αιγιαλού σε ιδιοκτησία που βρίσκεται στο Δ.Δ Βράχου Δ.Ε Ζαλόγγου υπεγράφη από την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ.Μακεδονίας.

Πρόκειται για περίφραξη με μανδρότοιχο από λιθοδομή και μεταλλικά κιγκλιδώματα με είσοδο και σκαλοπάτια εντός καθορισμένου αιγιαλού για το οποίο εκκρεμεί πρωτόκολλο κατεδάφισης της Κτηματικής Υπηρεσίας από το 2009 που μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί.

Όπως τονίζεται στην απόφαση οι αυθαίρετες κατασκευές δεν δύνανται να υπαχθούν σε διατάξεις νόμων περί αναστολής επιβολής κυρώσεων ενώ δεν υπάρχουν στοιχεία περί μη τελεσιδικίας του πρωτοκόλλου κατεδάφισης από τον Δικηγόρο του Δημοσίου.

Η Περιφέρεια Ηπείρου και ο Δήμος Πρέβεζας έχουν υποχρέωση να συνδράμουν στην πραγματοποίηση της κατεδάφισης κυρίως με τη διάθεση στοιχείων, μηχανικών μέσων και προσωπικού.

Η δαπάνη της κατεδάφισης θα καταλογιστεί με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, θα βεβαιωθεί και θα εισπραχθεί σύμφωνα με τις Διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων και βαρύνει τον ιδιοκτήτη της κατασκευής.

Η κατεδάφιση θα πρέπει να εκτελεστεί άμεσα μετά την εξασφάλιση της συνδρομής των ΟΤΑ σε μηχανικά μέσα και προσωπικό και σε περίπτωση άρνησης αυτών, μετά την εξασφάλιση δέσμευσης πίστωσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ