Τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις δύο αιολικών πάρκων, στην κορυφή του όρους Βέρνον (Βίτσι), εντός Ειδικής Ζώνης Διατήρησης και οικοτόπου προτεραιότητας του Δικτύου Natura 2000, όπου απαγορεύεται η χωροθέτησή τους, αναγκάστηκε να πάρει πίσω η αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

Προηγήθηκε, στις 23 Δεκεμβρίου, η έντονη έγγραφη διαμαρτυρία της Ορνιθολογικής Εταιρείας και της «Καλλιστώς» με αίτημα την άμεση ανάκληση των δύο αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, που είχαν εκδοθεί τον Ιούνιο του 2020, διότι αντιτίθενται στην Κοινοτική Οδηγία περί οικοτόπων και την εθνική νομοθεσία (Χωροταξικό ΑΠΕ) και άρα εκδόθηκαν κατά παράβαση αυτών.

Πρόκειται για την Απόφαση  Έγκρισης Περιβαλλοντικών  Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου Α2 κατηγορίας με 10 ανεμογεννήτριες: «Αιολικό πάρκο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 20 MW στη θέση ‘Κορομηλιά’ Δήμου Αμυνταίου (και Δήμου Καστοριάς, Π.Ε. Φλώρινας και Π.Ε. Καστοριάς) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των συνοδών έργων» του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

Και τη δεύτερη, απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών  Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, της ίδιας κατηγορίας, με έξι ανεμογεννήτριες «Αιολικό πάρκο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 15 MW στη θέση ‘Περικοπή’ της Δημοτικής Ενότητας Αετού, του Δήμου Αμυνταίου, Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των συνοδών έργων».

Οικότοπος προτεραιότητας

Οι δύο περιβαλλοντικές οργανώσεις τεκμηριώνουν ότι τα αιολικά πάρκα χωροθετούνται σε περιοχή αποκλεισμού, έτσι όπως ορίζεται από το Χωροταξικό του 2008 για τις ΑΠΕ, αφού, όπως διαπιστώνεται από την επίσημη χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπων του 2018 και επιβεβαιώνεται και από την κοινή Ειδική Ορνιθολογική Μελέτη, «πατάνε» μερικώς σε οικότοπο προτεραιότητας με σημαντική εξάπλωση. Είναι ο τύπος οικοτόπου προτεραιότητας 6230 «Χλοώδεις διαπλάσεις με Nardus, ποικίλων ειδών, σε πυριτικά υποστρώματα των ορεινών ζωνών (και των ημιορεινών ζωνών) της ηπειρωτικής Ευρώπης».

Επιπρόσθετα η ΕΟΜ στοιχειοθετεί ότι οι εκτάσεις των αιολικοί σταθμών βρίσκονται ακριβώς κάτω από έναν κύριο διάδρομο μετακίνησης που χρησιμοποιούν οι πελεκάνοι της Πρέσπας προς τις λίμνες Χειμαδίτιδα και Ζάζαρη για τροφοληψία και την επιστροφή τους στην Πρέσπα, καθώς και στον διάδρομο μετακίνησης των ειδών αυτών από τη λίμνη της Καστοριάς προς Χειμαδίτιδα και Ζάζαρη.

Προειδοποιεί δε για τον κίνδυνο «τεράστιας θνησιμότητας» υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων ότι «η αναπαραγωγική αποικία του Αργυροπελεκάνου στην Πρέσπα είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο και επομένως η χώρα έχει ιδιαίτερη ευθύνη να την προστατέψει».

Η ΕΟΜ ανέδειξε παράλληλα ότι η περιοχή αποτελεί κρίσιμο εαρινό ενδιαίτημα (καταφύγιο, τροφοληψία) της καφέ αρκούδας, Uursus arctos, είδους προτεραιότητας με βάση την Οδηγία 92/43/ΕΟ, περί οικοτόπων, και ως εκ τούτου «η κατασκευή και λειτουργία των ΑΣΠΗΕ θα επιφέρει μη αναστρέψιμη αλλοίωση του ενδιαιτήματος του είδους, ενώ θα διαταράξουν την πληθυσμιακή δομή, η οποία ήδη βρίσκεται σε οριακά επίπεδα από άποψη γενετικής ποικιλότητας».

Οι δύο οργανώσεις αποκαλύπτουν ότι τα συμπεράσματα και τα ευρήματα της Ορνιθολογικής Μελέτης που αποτυπώνει σε μεγάλο βαθμό την υψηλή οικολογική σημασία της περιοχής, δεν αξιολογήθηκαν ποτέ επί της ουσίας δεδομένου ότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση υπεγράφη στις 24 Ιουνίου και η ΕΟΜ κατατέθηκε μόλις 6 ημέρες, πιο μπροστά στις 18.

Τρύπες στη διαδικασία

Ταυτόχρονα εντοπίζουν κι άλλες «τρύπες» στη διαδικασία, όπως ό,τι το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Aδειοδότησης «γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά τον Μάρτιο 2020 χωρίς να έχουν παρασχεθεί από τον επενδυτή τα συμπληρωματικά στοιχεία που η ίδια η αδειοδοτούσα υπηρεσία του είχε ζητήσει τον Δεκέμβριο 2019, και κυρίως η ΕΟΜ, η οποία όμως βρισκόταν στο στάδιο της εκπόνησης»!

Η εν λόγω μελέτη δεν διαβιβάστηκε ποτέ ούτε στον Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Μακεδονίας, παρότι ζήτησε συμπληρωματικά στοιχεία επί του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για να γνωμοδοτήσει ενώ αγνοήθηκαν οι όροι και προϋποθέσεις που έθεσαν άλλες υπηρεσίες.

Στην επιστολή των δύο οργανώσεων απάντησε η αρμόδια υπηρεσία της αποκεντρωμένης διοίκησης Δυτικής Μακεδονίας, στις 29 Δεκεμβρίου, ότι θα εκκινήσει η διαδικασία ανάκλησης των Αποφάσεων  Έγκρισης Περιβαλλοντικών  Όρων.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here