Τα αποτελέσματα των αποτελεσμάτων του έργου “Δίκτυο Παρακολούθησης Υπόγειων Νερών” για το έτος 2021 παρέδωσε στην αρμόδια αρχή του Υπουργείου Περιβάλλοντος η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ).

Κατά τη διάρκεια του έτους 2021 πραγματοποιήθηκαν τρεις περίοδοι δειγματοληψιών και μετρήσεων πεδίου κατά τους μήνες Απρίλιο, Ιούλιο και Οκτώβριο. Υλοποιήθηκαν συνολικά 7.276 δειγματοληψίες για κύρια ιόντα, αζωτούχες ενώσεις, φωσφορικές ενώσεις και ιχνοστοιχεία, στα 1.896 υδροσημεία παρακολούθησης που κατανέμονται σε ολόκληρη την επικράτεια.

Η νιτρορύπανση και η υφαλμύρινση των υπόγειων υδάτων αποτελούν τους κύριους παράγοντες υποβάθμισής τους που σχετίζονται αντίστοιχα, με τη χρήση αζωτούχων λιπασμάτων και τη θαλάσσια διείσδυση λόγω υπεραντλήσεων. Ένα μικρό ποσοστό υπερβάσεων στις συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων/ιχνοστοιχείων και ιόντων χλωρίου οφείλεται σε φυσικά αίτια.

Σύμφωνα με τον προϊστάμενο της Περιφερειακής Μονάδας Πρέβεζας του ΙΓΜΕ Ευάγγελο Νικολάου στο Υδατικό Διαμέρισμα Ηπείρου (EL05) το δίκτυο παρακολούθησης περιλαμβάνει συνολικά ογδόντα εννέα (89) σταθμούς, σαράντα τρεις (43) πηγές και σαράντα έξι (46) γεωτρήσεις, αντιπροσωπευτικές για κάθε υπόγειο υδροφόρο σύστημα. Σε δυο σταθμούς έχουν τοποθετηθεί αυτογραφικά όργανα για την συνεχή παρακολούθηση και την απόκτηση της πλέον λεπτομερούς εικόνας της δίαιτας των υπογείων υδροφόρων του υδατικού διαμερίσματος.

Όπως σημειώνει ο κ.Νικολάου η ΕΑΓΜΕ δίνει ιδιαίτερη σημασία στην παρακολούθηση των υπογείων νερών του υδατικού διαμερίσματος Ηπείρου ενός από τα πλουσιότερα της χώρας μας σε αποθέματα υπογείων νερών και με πολύ καλή ποιοτική κατάσταση.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ