Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στην Εγνατία Οδό προκειμένου να γίνουν εργασίες συντήρησης σε σήραγγες του αυτοκινητοδρόμου.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι σε ισχύ από τις 7 Ιουνίου μέχρι και το τέλος του μήνα.

Τα σημεία είναι από τον Ανισόπεδο Κόμβο Περιστερίου μέχρι τον Κόμβο Παναγιάς προκειμένου να γίνει καθολική συντήρηση ανεμιστήρων στις σήραγγες, από τον Ανισόπεδο Κόμβο Αράχθου μέχρι τον κόμβο Μετσόβου για τον ίδιο λόγο και από τον Ανισόπεδο Κόμβο του Νεοχωρίου μέχρι τον κόμβο Αράχθου.

Στα σημεία αυτά θα υπάρχει ειδική σήμανση ενώ δεν θα γίνει διακοπεί κυκλοφορία οχημάτων.