Πρόστιμο 1.500 ευρώ επέβαλλαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Δ\νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας σε τουριστικό γραφείο του Δήμου Ζηρού γιατί σε διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν είχε προβεί στην απόκτηση τερματικού αποδοχής πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα POS ως όφειλε.

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο μπορεί να υποβληθεί προσφυγή από τον ενδιαφερόμενο ωστόσο η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής και τυχόν υποβολή αίτησης αναστολής δεν αναστέλλουν την είσπραξη του 20% του προστίμου το οποίο όμως συμψηφίζεται ή επιστρέφεται ολικά ή μερικά (ανάλογα με την περίπτωση) στον δικαιούμενο μετά την έκδοση της απόφασης, από το Διοικητικό Πρωτοδικείο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here