Συνολικά 17 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 3.249.936,30 ευρώ και συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 3.157.363,30 ευρώ, εντάσσονται προς συγχρηματοδότηση στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» στο πλαίσιο της δράσης «Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών από τους Ο.Τ.Α.».

Οι αποφάσεις ένταξης, που προέκυψαν μετά από συγκριτική αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων, υπογράφηκαν από τον περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρο Καχριμάνη.

Οι ενταχθείσες προτάσεις είναι:

«Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης στον δήμο Φιλιατών»,

«Ψηφιακές εφαρμογές για την αύξηση της αποδοτικότητας του δήμου Πωγωνίου»,

«Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τον δήμο Νικολάου Σκουφά»,

«Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης δήμου Ζίτσας»,

«Ψηφιακές Δράσεις του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του νομού Θεσπρωτίας»,

«Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών δήμου Ηγουμενίτσας»,

«Ψηφιακό Κέντρο Υπηρεσιών μιας Στάσης για τη διοικητική εξυπηρέτηση και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του νομού Πρεβέζης»,

«Εφαρμογές βελτίωσης της εξυπηρέτησης των πολιτών και της λειτουργίας του δήμου Ζαγορίου»,

«Ψηφιακές υπηρεσίες οργάνωσης των υπηρεσιών του δήμου Κόνιτσας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών του με χρήση ΤΠΕ»,

«Πιλοτικές Ψηφιακές Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης για τον δήμο Πρέβεζας»,

«Ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ του Επιμελητηρίου Άρτας για Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενίσχυσης της Τοπικής Επιχειρηματικότητας»,

«Οργάνωση και Διάθεση Δεδομένων Χρήσεων Γης, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος δήμου Δωδώνης»,

«Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουμενίτσας»,

«Διαδικτυακή πλατφόρμα αυτόματης ενημέρωσης κοινού και Ο.Τ.Α για πιθανή εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων στην Ήπειρο» με φορέα υλοποίησης το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,

«Καινοτόμες Δράσεις του δήμου Άρτας για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό»,

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Προβολής και Διασύνδεσης Τοπικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» με φορέα υλοποίησης το Επιμελητήριο Ιωαννίνων και

«Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών από τους Ο.Τ.Α. -δήμου Πάργας».

Οι προτάσεις αφορούν στη χρηματοδότηση πλατφόρμας, στην οποία θα φιλοξενηθούν εφαρμογές, όπως:

Α. Πρόσβαση σε πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα περιφερειακής εμβέλειας, καθώς και εφαρμογές «Πλατφόρμας Έξυπνης Πόλης – Smart City» για τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού.

Β. Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων ορθολογικής κοστολόγησης – τιμολόγησης για την παροχή πόσιμου ύδατος (υποχρέωση του σχεδίου διαχείρισης υδατικού διαμερίσματος Ηπείρου)

Γ. Οργάνωση και διάθεση περιβαλλοντικών δεδομένων

Δ. Οργάνωση και διάθεση δεδομένων χρήσεων γης και χωροταξίας
Ε. Έλεγχο και διαχείριση εγκαταστάσεων επεξεργασίας και δικτύων διανομής πόσιμου ύδατος

ΣΤ. Έλεγχο και διαχείριση εγκαταστάσεων επεξεργασίας και δικτύων συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων

Ζ. Έλεγχο και διαχείριση μηχανισμού αποκομιδής απορριμμάτων

Η. Έλεγχο και διαχείριση στόλου μηχανημάτων εργοταξίου και πολιτικής προστασίας

Θ. Ανάπτυξη προϊόντων ΤΠΕ για την παροχή πληροφοριών, δεδομένων και λειτουργική διασύνδεση με τοπικές επιχειρήσεις (υποδοχή και εξυπηρέτηση αιτημάτων, παροχή εξειδικευμένης πληροφόρησης, ανάπτυξη συστήματος παροχής συμβουλών)

ΙΑ. Οργάνωση και διάθεση δεδομένων ανάπτυξης επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και εφαρμοσμένης έρευνας

ΙΒ. Οργάνωση και διάθεση δεδομένων εξέλιξης και προσαρμογής στην αγορά εργασίας.
Οι προτάσεις θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ