Η υποστελέχωση των δημοτικών υπηρεσιών των ορεινών Δήμων (το θέμα απασχολεί και πολλούς Δήμους της Ηπείρου), που συνεπάγεται την αδυναμία λειτουργίας τους και κατ΄ επέκταση, παροχής στοιχειωδών και αναγκαίων υπηρεσιών στους πολίτες, αποτελεί το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα, το οποίο χρήζει επείγουσας αντιμετώπισης.

Αυτό τονίστηκε για μια ακόμη φορά κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής Ορεινών Περιοχών της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), στην οποία μεταξύ άλλων συμμετείχαν οι δήμαρχοι Β. Τζουμέρκων Ι. Σεντελές και Σουλίου Ι. Καραγιάννης, καθώς και οι δημοτ. σύμβουλοι Κ. Κοσμάς Ν. Σκουφά και Γ. Γιαννούλα Ζίτσας, διατυπώνοντας πρόταση – αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών.

Πιο συγκεκριμένα η Επιτροπή ζητά να γίνει άμεσα ενιαία προκήρυξη θέσεων για τρεις βασικές ειδικότητες, μηχανικού, οικονομολόγου και κοινωνικού λειτουργού, για τη στελέχωση των υπηρεσιών των ορεινών Δήμων με εξειδικευμένο προσωπικό. Παράλληλα το Υπουργείο να μεριμνήσει για την κατάρτιση αυτών των στελεχών μέσω του ΕΚΔΔΑ και κατά τρόπο αντίστοιχο με αυτό που εφαρμόστηκε για το πρόγραμμα «Καποδίστριας».

«Η ελλιπής στελέχωση -υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Σ. Κεφαλογιάννης- έδειξε ότι εμποδίζει τους ορεινούς Δήμους να συμμετέχουν επί ίσοις όροις στα διάφορα χρηματοδοτικά και αναπτυξιακά εργαλεία, με αποτέλεσμα οι Δήμοι αυτοί να μη μπορούν να εξυπηρετήσουν τον αναπτυξιακό τους ρόλο».

Εξειδικευμένα σχέδια
Το δεύτερο σημαντικό θέμα, που αναδείχθηκε κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, για την ισόρροπη και ισότιμη ανάπτυξη αυτών, των κατά κανόνα φτωχών και μειονεκτικών περιοχών, είναι η ανάγκη εκπόνησης εξειδικευμένων επιχειρησιακών σχεδίων, τέτοιων που θα υποστηρίξουν την διοικητική και οικονομική τους αυτάρκεια και την επί ίσοις όροις συμμετοχή τους στον αναπτυξιακό χάρτη της χώρας.

Και αυτό, όπως τονίστηκε από τον πρόεδρο της Επιτροπής Ορεινών Περιοχών, καθίσταται ιδιαίτερα κρίσιμο σήμερα που είναι σε εξέλιξη το Σχέδιο Ανάκαμψης της χώρας και η διασφαλισμένη χρηματοδότησή του από το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και το νέο ΕΣΠΑ κ.λπ.

Η χρηματοδότηση για τη σύνταξη των σχεδίων να γίνει από το ΕΠ Τεχνική Βοήθεια του ΕΣΠΑ. Η σύνταξη των σχεδίων να γίνει από την ΕΕΤΑΑ που διαθέτει την αντίστοιχη τεχνογνωσία, και να είναι στα πρότυπα του ολοκληρωμένου προγράμματος βιώσιμης ανάπτυξης «Πίνδος». Σε ότι αφορά στη χρηματοδότηση υλοποίησης των επιχειρησιακών σχεδίων, αυτή μπορεί να αντλεί πόρους από διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία και κατά προτεραιότητα μέσω του ΠΔΕ.

Για δαπάνες θέρμανσης
Η Επιτροπή ζητά επίσης την έκτακτη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών των ορεινών Δήμων για δαπάνες θέρμανσης των σχολικών μονάδων, δεδομένης της μεγάλης αύξησης των τιμών των καυσίμων και της δια ζώσης λειτουργίας των σχολείων.

 

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here