Τρόπους για να αποθαρρύνει τις επισκέψεις αρκούδων σε κατοικημένες περιοχές αναζητά ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, καθώς, τα τελευταία χρόνια, αναφέρεται συχνή παρουσία μεγαλόσωμων θηλαστικών εντός οικισμών.

Οι αρκούδες προσεγγίζουν τις κατοικημένες περιοχές κυρίως προς αναζήτηση τροφής από τους κάδους οικιακών απορριμμάτων και το πρόβλημα γίνεται εντονότερο κατά τη θερινή περίοδο, που τα χωριά «ζωντανεύουν» με περισσότερο κόσμο και κατ’ επέκταση περισσότερα σκουπίδια.

Όπως αναφέρει ο Φορέας Διαχείρισης, σε κάποια σημεία οι επισκέψεις επαναλαμβάνονται πλέον κάθε χρόνο, αφενός λόγω της ευκολίας προσέγγισης (δασοκάλυψη) αφετέρου λόγω της «συνήθειας» κάποιου ατόμου του είδους ή της «εκπαίδευσης» σε αυτή την πηγή τροφής κάποιου νεαρού ατόμου από τη μητέρα του. Πολλές φορές έχει διαπιστωθεί ότι οι αρκούδες επισκέπτονται τους κάδους ακόμα και κατά τη διάρκεια της μέρας, δημιουργώντας ακόμα εντονότερη την αίσθηση φόβου στους κατοίκους.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας αποθάρρυνσης προσέγγισης των αρκούδων σε οικισμούς, έχει δημιουργηθεί, ως μέρος ενός πιλοτικού προγράμματος, ένα κέλυφος, που περικλείει τους υπάρχοντες κάδους απορριμμάτων, ώστε και η πρόσβαση των αρκούδων στα απορρίμματα να εμποδίζεται, αλλά και η αποκομιδή να γίνεται χωρίς προβλήματα. Στο κέλυφος υπάρχει μία καταπακτή, η οποία ανοίγει με τη χρήση πεντάλ για να απορρίπτονται εύκολα τα σκουπίδια και το καπάκι κλείνει αργά για λόγους ασφαλείας. Χωρίς πρόσβαση στο εύκολο φαγητό των σκουπιδιών, αναμένεται να υπάρξει σταδιακά μια αλλαγή στην συμπεριφορά των αρκούδων, αν και τα σκουπίδια είναι ένα μόνο τμήμα πηγής τροφής στους οικισμούς. Η ύπαρξη οπωροφόρων δέντρων, των οποίων οι ώριμοι καρποί δε συλλέγονται, είναι άλλη μια πηγή που προσελκύει την αρκούδα.

Το κάλυμμα κάδου ανθεκτικού στις αρκούδες χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις της πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» του Υποέργου 1: «Δράσεις προστασίας και ενίσχυσης της Βιοποικιλότητας» η οποία έχει ενταχθεί με κωδικό ΟΠΣ 5033216 ΣΤΟ Ε.Π «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ 2021 του Υπουργείου

Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Η πρώτη τοποθέτηση της ειδικής αυτής κατασκευής έγινε, σε συνεννόηση με τον δήμο Ζαγορίου και τον αντιδήμαρχο Γιάννη Τσαπάρη, στο Δίκορφο, όπου οι προσεγγίσεις και διελεύσεις αρκούδων αποτελούν πολύ συχνό φαινόμενο. Μάλιστα, η χρονική στιγμή επιλέχθηκε λόγω του ότι αυτή την περίοδο το χωριό έχει πολύ κόσμο και κατ’ επέκταση πολλά απορρίμματα.

Η κατασκευή θα βρίσκεται υπό παρακολούθηση και θα αξιολογηθεί, ώστε να εντοπιστούν τυχόν αστοχίες και να γίνουν οι απαραίτητες βελτιώσεις, με τον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου να ζητά και τη βοήθεια των κατοίκων.

Ηπειρωτικός Αγών

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here