ΑρχικήΉπειροςΜελέτη για την ίδρυση εμφιαλωτηρίου νερού στις πηγές Λαγκάβιτσας Θεσπρωτίας

Μελέτη για την ίδρυση εμφιαλωτηρίου νερού στις πηγές Λαγκάβιτσας Θεσπρωτίας

Δημοσιεύθηκε:

 

Οι πηγές Λαγκάβιτσας Θεσπρωτίας αποτελούν ίσως τον πλέον σημαντικό τροφοδότη νερού του ομώνυμου ποταμού, που είναι παραπόταμος του ποταμού Καλαμά (Θύαμις), με τον οποίο συμβάλει κοντά στη Ραβενή του δήμου Φιλιατών.

Οι πηγές βρίσκονται περίπου στο μέσον του ρου της Λαγκάβιτσας παράπλευρα της επαρχιακής οδού Βροσίνας – Λιά .

Το τοπίο στις πηγές έχει ιδιαίτερο φυσικό κάλλος, με πλούσια παρυδάτια βλάστηση. Η ποσότητα και ο ήχος του αναβλύζοντος νερού συμπληρώνουν με εντυπωσιακό τρόπο το τοπίο. Γι’ αυτό, άλλωστε, έχει διαμορφωθεί και χώρος για τους διερχόμενους επισκέπτες κοντά στις πηγές, για να μπορούν να απολαύσουν το ποτάμι και την ομορφιά του τοπίου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πηγές Λαγκάβιτσας ονομάζονται και «μάνα του νερού», γεγονός που καταδεικνύει την πλούσια απορροή νερού. Το ότι το νερό από τις πηγές χρησιμοποιείται για ύδρευση οικισμών χωρίς επεξεργασία, σημαίνει ότι είναι πόσιμο.

Το γεγονός ότι το νερό προέρχεται από υπόγειο υδροφορέα και χρησιμοποιείται χωρίς επεξεργασία για ύδρευση, αποτελούν παράγοντες που ενισχύουν τις πιθανότητες να μπορεί να χαρακτηριστεί ως φυσικό μεταλλικό. Σημειώνεται ότι το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει πραγματοποιήσει μετρήσεις για την ποιότητα νερού στον Καλαμά.

Οι φυσικοχημικές μετρήσεις στη συμβολή της Λαγκάβιτσας με τον Καλαμά δείχνουν ότι όλοι οι παράγοντες, πλην της θολερότητας, ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές νερών κολύμβησης. Το στοιχείο αυτό κρίνεται θετικό, γιατί ο Καλαμάς είναι επιβαρυμένος σχεδόν στο σύνολο του ρου του.

Συνεπώς, το ότι στη συμβολή με τη Λαγκάβιτσα, οι περιεκτικότητες σε νιτρικά, νιτρώδη, φωσφορικά, θειικά κλπ. είναι πολύ χαμηλότερες των ορίων, αποτελεί επιπλέον ένδειξη ότι η Λαγκάβιτσα τροφοδοτεί το ρυπασμένο Καλαμά με πολύ καθαρό νερό.

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΟ

Ο Ν. Κατσουλάκος, Μηχανολόγος- Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου με εξειδίκευση στον τομέα “Περιβάλλον και Ανάπτυξη”, έκανε μια μελέτη για τη δυνατότητα ίδρυσης εμφιαλωτηρίου νερού στις πηγές Λαγκάβιτσας.

Η αναστροφή της φθίνουσας πορείας της ορεινής περιοχής της Μουργκάνας και το ξαναζωντάνεμα των τοπικών κοινωνιών περνά μέσα από τη δημιουργία παραγωγικών δραστηριοτήτων και νέων θέσεων εργασίας.

Μια μικρή βιομηχανία εμφιάλωσης νερού που αξιοποιεί το φυσικό πλούτο της περιοχής μπορεί να αποτελέσει σημαντική παραγωγική δραστηριότητα για τον τόπο. Είναι μια ήπια δραστηριότητα, χωρίς πολύ μεγάλες απαιτήσεις σε αρχικό κεφάλαιο, με καλή οικονομική απόδοση, που μπορεί να προσφέρει εννιά άμεσες νέες θέσεις εργασίας.

Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας μπορούν να είναι αφορμή για περισσότερο ενδελεχή διερεύνηση του ζητήματος τόσο από ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες, όσο και – κυρίως – από τις τοπικές αρχές και συλλογικούς φορείς.

Η εγκατάσταση εμφιάλωσης νερού στη Λαγκάβιτσα προτείνεται να είναι μικρής κλίμακας, δηλαδή θα διαθέτει μία γραμμή παραγωγής και θα λειτουργεί με μία οκτάωρη βάρδια για 260 ημέρες το χρόνο. Η δυναμικότητα της μονάδας μπορεί να είναι 48,5 εκατ. λίτρα.

Θεωρείται πως η ποσότητα αυτή μπορεί να εξυπηρετηθεί από την πηγή χωρίς να επηρεάσει άλλες χρήσεις, όπως π.χ. τη δυνατότητα ύδρευσης οικισμών. Αν λάβουμε υπ’ όψιν ότι η απορροή της Λαγκάβιτσας είναι της τάξης των 100 εκατ. m3, η ποσότητα νερού προς εμφιάλωση ανέρχεται στο 0,5% της απορροής.

Για τη λειτουργία της μονάδας, εξετάζοντας παρόμοιες περιπτώσεις, όπως π.χ. τις «Πηγές Κωστηλάτας» στα Τζουμέρκα, απαιτούνται κτιριακές εγκαταστάσεις της τάξης των 5.000 m2. Εκτιμάται ότι για την ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων θα απαιτηθεί έκταση γης περίπου 10 στρεμμάτων.

Όσον αφορά στο κόστος του κτιρίου, θεωρείται ότι ένα βιομηχανικό κτίριο με προκατασκευασμένα στοιχεία κοστίζει 500 €/m2, συνεπώς το κτίριο θα κοστίσει 2.500.000 εκατ. ευρώ. Το γήπεδο υπολογίζεται ότι θα κοστίσει 20.000 ευρώ (2.000 ευρώ ανά στρέμμα).

Επίσης θεωρείται ότι για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου (περιφράξεις, καθαρισμός από βλάστηση) θα απαιτηθεί ένα ποσό της τάξης των 1.000 ευρώ ανά στρέμμα. Παράλληλα, θεωρείται ότι θα χρειαστεί μια διαμόρφωση βιομηχανικού δαπέδου σε έκταση 10 στρεμμάτων, η οποία κοστίζει 12 ευρώ ανά m2.

Συνεπώς, το κόστος διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου ανέρχεται σε 32.000 ευρώ. Από τη στιγμή που σκοπός είναι η παραγωγή φυσικού μεταλλικού νερού, δεν απαιτούνται εγκαταστάσεις απολύμανσης. Χρειάζεται, όμως, μια συσκευή προεπεξεργασίας του νερού, η οποία θα περιλαμβάνει δεξαμενές συλλογής του νερού και διάταξης διήθησης (φίλτρα και μικροφίλτρα). Αυτή η διάταξη εκτιμάται ότι κοστίζει περί τα 30.000 ευρώ.

Πλέον εκτεταμένη και με μεγαλύτερες απαιτήσεις σε κόστος επένδυσης είναι η γραμμή εμφιάλωσης και συσκευασίας. Οι μονάδες παραγωγής εμφιαλωμένου νερού είναι απαραίτητο να διαθέτουν εργαστήριο για μετρήσεις παραμέτρων ποιότητας του παραγόμενου νερού. Υπολογίζεται ότι για τον εργαστηριακό εξοπλισμό θα χρειαστούν περίπου 10.000 ευρώ.

Ο χώρος της μονάδας παραγωγής θα πρέπει να κλιματίζεται. Θα χρησιμοποιηθούν αντλίες θερμότητας υψηλής απόδοσης για το σκοπό αυτό.  Άρα το κόστος των κλιματιστικών μηχανημάτων θα είναι 150.000 ευρώ. Η εγκατάσταση θα διαθέτει πλήρες σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης.

Σύμφωνα με τα πρότυπα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) για την κατάρτιση συμβατικών προϋπολογισμών κτιριακών έργων, το κόστος για την υλοποίηση των μέτρων παθητικής πυροπροστασίας (πυράντοχες πόρτες, σήμανση, πυροδιαμερίσματα κλπ.) ανέρχεται σε 2% επί του προϋπολογισμού του κτιρίου και το κόστος των συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας (πυρανίχνευση, φωτισμός ασφαλείας, πυροσβεστικές φωλιές, πυροσβεστικοί σταθμοί κλπ.) ανέρχεται σε 4% επί του προϋπολογισμού του κτιρίου. Συνεπώς, απαιτούνται 150.000 ευρώ για την εξασφάλιση της μονάδας έναντι πυρκαγιάς.

Για τη λειτουργία της μονάδας θα χρειαστεί ένα ηλεκτροκίνητο ανυψωτικό κλαρκ, προκειμένου να γίνεται η μεταφορά και τοποθέτηση των συσκευασμένων φιαλών στους χώρους αποθήκευσης και στα οχήματα τροφοδοσίας.

Εκτιμάται ότι ένα κλαρκ στοιχίζει 30.000 ευρώ. Επίσης, θα χρειαστεί ένα φορτηγό για μεταφορά των προϊόντων σε βασικές μονάδες χονδρεμπορίου/ διανομής, το οποίο εκτιμάται ότι κοστίζει 80.000 ευρώ. Τέλος, προβλέπεται και η αγορά δύο ημι-φορτηγών για τοπικές διανομές και άλλες μεταφορικές εργασίας, με συνολικό κόστος 70.000 ευρώ.

Έτσι, το συνολικό κόστος των μεταφορικών μέσων διαμορφώνεται σε 180.000 ευρώ. Για την ίδρυση της μονάδας πρέπει να προβλεφθούν κάποια επιπλέον κόστη για τις απαραίτητες μελέτες και αδειοδοτήσεις. Εκτιμάται ότι για τη μελέτη και επίβλεψη των κτιριακών εγκαταστάσεων θα απαιτηθούν 30.000 ευρώ.

Για τη σύσταση της εταιρίας θα χρειαστεί ένα κεφάλαιο της τάξης των 10.000 ευρώ. Προκειμένου να διευκολυνθεί η είσοδος της εταιρίας, όσο το δυνατόν πιο άμεσα, στην αγορά του νερού θα πρέπει να συνυπολογιστούν έξοδα έρευνας αγοράς και προπαρασκευαστικού marketing, της τάξης των 50.000 ευρώ.

Άρα, το συνολικό κόστος των απαραίτητων προπαρασκευαστικών μελετών/ διαδικασιών είναι 90.000 ευρώ. έλος, προβλέπεται ένα κονδύλι απρόβλεπτων εξόδων που λαμβάνεται ίσο με το 10% του κόστους δημιουργίας της μονάδας (εξαιρείται το μελετητικό κόστος).

Συνοψίζοντας, το συνολικό απαιτούμενο κεφάλαιο για τη δημιουργία της μονάδας εμφιάλωσης νερού στις πηγές Λαγκάβιτσας, υπολογίστηκε σε 5.597.700 ευρώ.

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 

Η αρχική παραδοχή που γίνεται είναι ότι η επιχείρηση θα συσκευάζει το νερό σε φιάλες του 0,5 lit και σε φιάλες του 1,5 lit.

Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής (30.000.000 lit) θα συσκευαστεί στις μεγάλες φιάλες και το υπόλοιπο (18.500.000 lit)  στις μικρές φιάλες. Βάσει αναζήτησης σε ηλεκτρονικά καταστήματα χονδρικής πώλησης ποτών και συνομιλιών με διευθυντές super market, προέκυψε ότι η χονδρική τιμή πώλησης των φιαλών 0,5 lit είναι 0,15 ευρώ/ φιάλη και των φιαλών του 1,5 lit 0,25 ευρώ/ φιάλη.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η είσοδος στην αγορά, γίνεται η υπόθεση ότι σε σχέση με τις τιμές αυτές, οι τιμές διάθεσης από την υπό μελέτη επιχείρησης θα είναι κατά 25% μειωμένες, δηλαδή θα πωλείται προς 0,11125 ευρώ η μικρή φιάλη και προς 0,1875 ευρώ η μεγάλη.

Αυτό που είναι χρήσιμο να συνυπολογιστεί είναι το ότι, σχεδόν το σύνολο, των εταιριών εμφιάλωσης νερού προβαίνουν στην εξής προσφορά: Στις έξι φιάλες 1,5 lit η μία παρέχεται δωρεάν και στις 12 φιάλες του 0,5 lit οι δύο παρέχονται δωρεάν. Συνεπώς, για την περίπτωσή μας, τα έσοδα θα υπολογιστούν ως εξής:

  • Φιάλες 0,5 lit: Ο συνολικός αριθμός παραγωγής τέτοιων φιαλών ανέρχεται σε 37.000.000 ετησίως. Από τις φιάλες αυτές περίπου οι 6.160.000 διατίθενται δωρεάν. Συνεπώς, πωλούνται οι 30.840.000 προς 0,12 ευρώ και, έτσι, τα έσοδα σε ετήσια βάση είναι: 3.469.500 ευρώ.
  • Φιάλες 1,5 lit: Ο συνολικός αριθμός παραγωγής τέτοιων φιαλών ανέρχεται σε 20.000.000 ετησίως. Από τις φιάλες αυτές περίπου οι 3.330.000 διατίθενται δωρεάν. Συνεπώς, πωλούνται οι 16.670.000 προς 0,21 ευρώ και, έτσι, τα έσοδα σε ετήσια βάση είναι: 3.125.625 ευρώ.

Άρα, τα ετήσια συνολικά έσοδα της επιχείρησης εκτιμώνται σε 6.595.125 ευρώ. Σημειώνεται ότι κατά τα τέσσερα πρώτα χρόνια λειτουργίας της επιχείρησης, προκειμένου οι εκτιμήσεις του επενδυτικού σχεδίου να είναι μετριοπαθείς, θεωρείται ότι τα έσοδα θα ανέρχονται στο 50% του ανωτέρω ποσού. Τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης της επιχείρησης εκτιμήθηκε ότι ανέρχονται σε 4.143.770 ευρώ σε ετήσια βάση.

Η εκτίμηση αυτή προέκυψε στη βάση των παρακάτω παραδοχών και υπολογισμών. Για τη λειτουργία της μονάδας εμφιάλωσης το απαιτούμενο προσωπικό είναι τουλάχιστον 6 εργάτες/ τεχνίτες/ χειριστές. Επιπλέον, στη μονάδα θα εργάζεται ένα άτομο ως διευθυντής, ένα άτομο ως υπεύθυνος λογιστηρίου και ένα άτομο ως τεχνικός υπεύθυνος.

Για τον υπολογισμό του εργατικού κόστους γίνεται η παραδοχή ότι δίνονται 14 μισθοί, με τα εξής μικτά μηνιαία ποσά: (α) διευθυντής 4.500 ευρώ, (β) υπεύθυνος λογιστηρίου 3.500 ευρώ, (γ) τεχνικός υπεύθυνος 3.500 ευρώ, (δ) τεχνικό προσωπικό 2.500 ευρώ.

Με αυτές τις παραδοχές το ετήσιο κόστος μισθοδοσίας και ασφάλισης προσωπικού ανέρχεται σε371.000 ευρώ. Πρόκειται για την πιο σημαντική παράμετρο του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης.

Με βάση πρόσφατα στοιχεία (Κούκουζα, 2017) εκτιμήθηκαν τα κόστη των υλικών συσκευασίας, τα οποία περιλαμβάνουν: πώματα, φιάλες, κιβώτια, ετικέτες, ελαστικό περιτυλίγματος, χάρτινες χειρολαβές συσκευασιών κ.α.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη συνολική παραγωγή φιαλών καθώς και την επιμέρους παραγωγή φιαλών 0,5 lit και 1,5 lit, προκύπτει ότι στην πλήρη δυναμικότητά του το εργοστάσιο, θα απαιτεί 3.493.600 ευρώ για την κάλυψη των εξόδων συσκευασίας.

 

 

 

katoci.blogspot.com

Τελευταία νέα

Πυρκαγιά ξέσπασε σε οικία στην ΒΙΠΕ Πρέβεζας

Πυρκαγιά που ξέσπασε σε οικία στην ΒΙΠΕ Πρέβεζας κινητοποίησε την Πυροσβεστική Υπηρεσία Πρέβεζας που...

Χωρίς προβλήματα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους μαθητές των ΕΠΑΛ στην Ήπειρο

Με αποχή που έφτασε στο 20,67% ξεκίνησαν – χωρίς προβλήματα – οι πανελλαδικές εξετάσεις...

Επιχείρηση μεταφοράς Γερμανού τουρίστα που τραυματίστηκε στο πόδι στο Ζαγόρι

Γερμανός τουρίστας τραυματίστηκε στο πόδι στο Βραδέτο Ζαγορίου σε περιπατητική διαδρομή στην περιοχή και...

Μήνυμα Αντιπεριφερειάρχη κ. Στράτου Ιωάννου για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Εύχομαι ολόψυχα σε όλους τους μαθητές καλή επιτυχία στις Πανελλαδικές εξετάσεις. Οι Πανελλαδικές εξετάσεις είναι...

Περισσότερα