«Παράταση κυκλοφορικών ρυθμίσεων για την κατασκευή κόμβου επί της Εθνικής Οδού Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας στη διακλάδωση Βράχου, για την πραγματοποίηση εργασιών ολοκλήρωσης κατασκευής ισόπεδου κόμβου της εν λόγω Εθνικής Οδού με την Δημοτική Οδό προ της παραλία του Βράχου, έως και 16/12/2019.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Άρθρο 1 1. Την παράταση ρύθμισης της κυκλοφορίας για την κατασκευή κόμβου επί της Εθνικής Οδού Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας στη διακλάδωση Βράχου, για την πραγματοποίηση εργασιών ολοκλήρωσης κατασκευής ισόπεδου κόμβου της εν λόγω Εθνικής Οδού με την Δημοτική Οδό προ της παραλία του Βράχου, αποσκοπώντας στην ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας και στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και ως αυτή ίσχυε με την τοποθέτησης πινακίδων στην ανωτέρω (στ) Απόφασή μας. – Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, ορίζεται έως και 16/12/2019.

2. Επισημαίνεται ότι η κατασκευάστρια εταιρεία ‘’ΚΞΙΑ ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε. –ΒΑΡΕΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ’’, έχει την ευθύνη και οφείλει, σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών, να τοποθετεί και να συντηρεί σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και την τεχνική έκθεση σήμανσης – ασφάλειας, που μας υποβλήθηκε, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες, καθώς και να συντηρεί και να επιτηρεί την οδική σήμανση γενικά και να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της, η Σελίδα 2 από 2 ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων, εφαρμόζοντας πλήρως τα οριζόμενα στην μελέτη σήμανσης.

3. Επισημαίνεται, ότι σε καμία περίπτωση δεν θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων επί της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας. Άρθρα 2, 3 και 4 Η ισχύς της παρούσας, αρχίζει: – Μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από αρμόδιο Αξιωματικό του Τ.Τ. Πρέβεζας και αρμόδιο υπάλληλο της εταιρείας ‘’ΚΞΙΑ ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε. –ΒΑΡΕΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ’’, για την ορθή τοποθέτηση της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης, όπως αυτή προκύπτει από την υποβληθείσα μελέτη, ως και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης. – Από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/99 περί ΚΟΚ και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρ. 4 Ν. 3861/2010 και για την ως άνω αναφερόμενη χρονική διάρκεια. Άρθρο 3 Το Τ.Τ. Πρέβεζας να προβεί σε έλεγχο, σχετικά με την τοποθέτηση των ενδεικνυόμενων μέτρων σήμανσης και επιπρόσθετα καθ΄όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας απόφασης να επιβλέπει την πλήρη εφαρμογή όσων ορίζονται με αυτή. Άρθρο 4 Οι παραβάτες τα παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τα διατάξεις των άρθρων 4, 10, 52, 103 και 104 του Ν. 2696/99, τα τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα και του άρθρου 420 Π.Κ. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων χορήγησης, η παρούσα δύναται να ανακληθεί.- Πρέβεζα, 29/11/2019

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ