Ο Δήμος Πρέβεζας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Η προκήρυξη αφορά στην πρόσληψη , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα πέντε (35) ατόμων πλήρους απασχόλησης για την καθαριότητα σχολικών μονάδων. Αιτήσεις υποβάλλονται από 5 έως και 19/8/2022 .

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την αίτηση με αριθμό ανακοίνωσης:13980/4.8.2022 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: sox@1485.syzefxis.gov.gr. Η αίτηση και αναλυτικά η προκήρυξη έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πρέβεζας.

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας.

Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει
απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή.

Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Πληροφορίες στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (Δημαρχείο Πρέβεζας) Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 Τηλέφωνο : 2682360633.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ