ΑρχικήΉπειροςΠροσλήψεις 2 ατόμων στο ΤΕΙ Ηπείρου!!

Προσλήψεις 2 ατόμων στο ΤΕΙ Ηπείρου!!

Δημοσιεύθηκε:

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟ ενδιαφέρεται να συνεργαστεί για τη στελέχωση της ομάδας υλοποίησης  του ανωτέρω έργου με σύμβαση  μίσθωσης  έργου,  με  δύο  ερευνητές συνεργάτες με καθημερινή παρουσία και απασχόληση  στους χώρους του Εργαστηρίου Αρδεύσεων Έργων Πράσινουτου Τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου, το  οποίο  βρίσκεται  στην  Τεχνόπολη  του  ΤΕΙ  Ηπείρου  στους  Κωστακιούς  Άρτας…
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ OLCULT_01  

Αντικείμενο: Υποστήριξη  υλοποίησης  έργου  στο  πλαίσιο  ολοκλήρωσης  παραδοτέων  4.2.1 Integrated management systems for olive crop, 5.2.2 Local table olives water footprint (εργασία πεδίου, έρευνα,μετρήσεις κτλ.), συμμετοχή στην ανάλυση των αποτελεσμάτων και στη σύνθεση της τελικής αναφοράς) 2.2.1 Web presence (site, social networks etc).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

– Πτυχίο πανεπιστημίου, γεωπονικής σχολής, τμήματος φυτικής παραγωγής

– Μεταπτυχιακός  τίτλος  σπουδών  γεωπονικής  κατεύθυνσης  με  εξειδίκευση  στην  αειφορική/ολοκληρωμένη διαχείριση αγροτικής παραγωγής και χρήση νέων τεχνολογιών

– Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (Γ2)

– Γνώσεις πληροφορικής: πακέτο εφαρμογών γραφείου (κατά προτίμηση)MS‐Office και GIS (κατά  προτίμηση ArcGIS και QGIS)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ OLCULT_02

Αντικείμενο: Υποστήριξη  υλοποίησης  έργου  στο  πλαίσιο  ολοκλήρωσης  παραδοτέων  4.2.1 Integrated management systems for olive crop (Υποστήριξη  στα  συστατικά  των  συστημάτων  ολοκληρωμένης  διαχείρισης,  παροχή  ειδικών  στατιστικών  και  γεωγραφικών  πληροφοριών,  οδηγίες  εφαρμογής  συστήματος κτλ) και επικαιροποίηση των πρωτοκόλλων Προϊόντων Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.)
για  τις τοπικές ποικιλίες ελιάς 6.2.1 Deliverable Common presentation in international events

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο πανεπιστημίου, γεωπονικής σχολής, τμήματος φυτικής παραγωγής

– Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών γεωπονικής κατεύθυνσης με εξειδίκευση στην  εδαφολογία και τη  διαχείριση εδαφικών πόρων

– Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας (Γ2)

– Γνώσεις  πληροφορικής:  πακέτο  εφαρμογών  γραφείου (κατά  προτίμηση) MS‐Office  και GIS (κατά  προτίμηση ArcGIS και QGIS)

Αρ. Προκήρυξης: 1259/2018 (ΑΔΑ: 6ΛΣΘ4691ΟΙ-090)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι υποψήφιοι εξωτερικοί συνεργάτες θα πρέπει να υποβάλλουν πρόταση(σε ευκρινές σημείο της οποίας  θα  αναγράφεται  ο  αντίστοιχος  ΚΩΔΙΚΟΣ  ΠΡΟΤΑΣΗΣ),  σύμφωνα με το υπόδειγμα που διατίθεται,συνοδευόμενη  από  βιογραφικό  σημείωμα  και  αντίγραφα  τίτλων  σπουδών,  πιστοποιήσεων  και  βεβαιώσεων απασχόλησης .

Θα  αξιολογηθούν  μόνο  οι  προτάσεις  υποψηφίων  εξωτερικών  συνεργατών  που  θα κατατεθούν,  τις  εργάσιμες  μέρες  και  ώρες,  σε  σφραγισμένο  φάκελο ή  θα  αποσταλούν  ταχυδρομικά  με  συστημένη επιστολή, η  οποία  θα  παραληφθεί  και  θα  πρωτοκολληθεί  στη διεύθυνση:

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Ηπείρου  Κτίριο Διοίκησης  Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου, Άρτα  Τ.Κ : 47 132 Άρτα

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: το  αργότερο  μέχρι  την  23/04/2018  ημέρα  Δευτέρα και ώρα 14.00.

Η  παρούσα  πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  υποβολή  προτάσεων  προς  σύναψη  συμβάσεων  μίσθωσης  έργου  θα  δημοσιευθεί  στον  ιστοχώρο  της  Επιτροπής  Ερευνών  και  Διαχείρισης  του  ΕΛΚΕ  ΤΕΙ  Ηπείρου (http://research.teiep.gr).

Για  περισσότερες  πληροφορίες  οι  υποψήφιοι  μπορούν  να  απευθύνονται  στα  τηλέφωνα: 26810‐ 50249/26810‐50038.

Τελευταία νέα

Ηπειρος: Βροχή αρνητικών αποφάσεων για εγκατάσταση αιολικών, φωτοβολταικών πάρκων, και υδροηλεκτρικών έργων

Βροχή αρνητικών αποφάσεων σχετικά με την εγκατάσταση αιολικών και φωτοβολταικών πάρκων καθώς και υδροηλεκτρικών...

Ρίψεις εμβολίων ‍δολωμάτων κατά της Λύσσας σε τμήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, και Ιωαννίνων

Στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος της 'Ανοιξιάτικης ρίψης - διανομής εμβολίων - δολωμάτων...

Δανάη Μπάρκα: «Με κοιτούσαν περίεργα, μας πλησίαζαν απειλητικά…»

Οι ξέγνοιαστες στιγμές της Δανάης Μπάρκα στη Βαρκελώνη διαταράχθηκαν από μία δυσάρεστη περιπέτεια την...

Νίκος Μουτσινάς: Επέστρεψε «σιδερένιος» στο «Καλό μεσημεράκι»

Μετά την περιπέτεια με την υγεία του ο Νίκος Μουτσινάς επέστρεψε στο «Καλό μεσημέρακι»...

Περισσότερα