Με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, εγκρίθηκε η σύναψη 1.358 συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους ΟΤΑ Α’ βαθμού, για χρονικό διάστημα έως οκτώ μήνες.

Με την αριθμ. 29063/13.5.2020Υ.Α., προκαλείται δαπάνη ποσού 12.735.324,00 € περίπου σε βάρος του προϋπολογισμού των Φορέων της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης, η οποία θα αντιμετωπισθεί αποκλειστικά από ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που εισπράττουν οι Φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τις αντίστοιχες με την πρόσληψη παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.21 του ν.2190/1994και τις όμοιες του αρ.9 του ν.3812/2009, ως ισχύουν.

Οι προσλήψεις που εγρκίθηκαν στην Π.Ε. Άρτας:

– Δήμος Αρταίων: 2 θέσεις
– Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων: 2 θέσεις
​- Δήμος Γ. Καραϊσκάκη: 4 θέσεις

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ