Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, που εδρεύει στα Ιωάννινα της ΠΕ Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 8μηνης διάρκειας και όχι πέραν της 31-12-2019, συνολικά 9 ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

4 ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικός Χώρος Δωδώνης Ιωαννίνων

2 ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων

1 ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικός Χώρος Δωδώνης Ιωαννίνων

1 ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων

1 ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, Πλατεία 25ης Μαρτίου 6, Τ.Κ. 452 21, Ιωάννινα Ηπείρου, (υπόψη κ.κ. Κυραμάριου Νικόλαου ή Σπυριδούλας Παππά).

Πληροφορίες στα τηλ.: 26510 01051 & 26510 01053.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-05-2019 έως και 24-05-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΝΨΧ4653Π4-ΚΡΙ/document

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ