Τη συνέχιση των ανασκαφικών εργασιών στη Βασιλική Β΄και Δ΄ της Αρχαίας Νικόπολης για το 2020 αποφάσισε το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Πολιτισμού απαντώντας σε σχετικό αίτημα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πρέβεζας. Η διάρκεια των ανασκαφικών ερευνών και για τις δύο Βασιλικές είναι πενταετής (2016-2020) και περιλαμβάνει:

Για τη Βασιλική Β΄της Νικόπολης προγραμματίζονται ανασκαφικές εργασίες στον τετράκογχο χώρο του βαπτιστηρίου της Βασιλικής καθώς επίσης διευρευνητικές τομές στον υπόλοιπο ορθογώνιο χώρο όπου εγγράφεται το τετράκογχο και για τη Βασιλική Δ’ επιφανειακός καθαρισμός ολόκληρου του μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου τους καθώς και συνέχιση των ανασκαφικών τομών στο κεντρικό τμήμα του αιθρίου της Βασιλικής Δ το οποίο αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα τετράγωνα του μνημείου.

Τυχόν κινητά ευρήματα θα φυλάσσονται στις αποθήκες του Αρχαιολογικού Μουσείου Νικόπολης, ενώ μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του έτους θα κατατεθεί αναλυτική έκθεση ανασκαφής και κατάλογος ευρημάτων που να συνοδεύονται από πλήρη σειρά σχεδίων και φωτογραφιών σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here