Τη δημιουργία 30 μόνιμων θέσεων εργασίας του προγράμματος “Βοήθεια στο σπίτι” στους Δήμους Πρέβεζας, Πάργας και Ζηρού σηματοδοτούν οι αποφάσεις που έλαβαν τα δημοτικά συμβούλια όπου εγκρίθηκε η μερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας των δήμων – ένταξη του προγράμματος “Βοήθεια στο σπίτι” στη Διεύθυνση Κοινωνικών Πολιτικών.

Συγκεκριμένα στο Δήμο Πρέβεζας θα γίνει η σύσταση δέκα οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού δημοσίου δικαίου , των ιδίων κλάδων και κατηγοριών και του ιδίου αριθμού με τις θέσεις του προσωπικού που απασχολείται στο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου του Δήμου Πρέβεζας. (1 ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 2 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 2 ΤΕ Νοσηλευτών, 1 ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών/τριών
3 ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών και μία επιπλέον θέση ΠΕ Κοινωνιολόγων).

Στο Δήμο Ζηρού ότι οι υπάρχουσες θέσεις του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” είναι 15, ενώ σύμφωνα με τις προβλέψεις του νέου Νομοσχεδίου (αύξηση 7%) εγκρίθηκε μία ακόμη θέση, ανεβάζοντας τον αριθμό σε 16, οι οποίες μετατρέπονται σε θέσεις μόνιμου προσωπικού και στο Δήμο της Πάργας μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου οι θέσεις ανέρχονται σε τέσσερις.

Η καταληκτική προθεσμία για την τροποποίηση του Οργανισμού είναι η 31η Ιανουαρίου 2019, γι’ αυτό και έγιναν συζητήσεις στα δημοτικά Συμβούλια, θα ακολουθήσει η δημοσίευσε σε ΦΕΚ για να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της διαδικασίας.

Στη δεύτερη φάση τα δημοτικά συμβούλια πρέπει να συνεδριάσουν για να αιτηθούν τη στελέχωση του μόνιμου προσωπικού, αποστέλλοντας το σχετικό έγγραφο στο υπουργείο Εσωτερικών για μα ακολουθήσει η έκδοση προκήρυξης από τον ΑΣΕΠ για την πλήρωση των θέσεων.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here