Στους Δήμους Πρέβεζας, Αρταίων και Ν. Σκουφά θα υλοποιηθούν από το ΙΓΜΕ για το Υδατικό Διαμέρισμα Ηπείρου , εργασίες , στο πλαίσιο της Συστηματικής απογραφής υδρογετρήσεων κάθε χρήσης σε όλη τη χώρα με απώτερο στόχο την εκτίμηση των απολήψιμων ποσοτήτων νερού ανά χρήση και ανά Υπόγειο Υδατικό Διαμέρισμα.

Μέσω αντίστοιχης καταγραφής στα πέντε Υδατικά Διαμερίσματα όλης της χώρας και σε συνδυασμό με άλλα υποέργα, θα γίνει η επικαιροποίηση του Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας στο οποίο εγγράφονται το σύνολο των σημείων υδροληψίας και των απολήψιμων ποσοτήτων ύδατος από επιφανειακά και υπόγεια υδατικά συστήματα της χώρας.

Μέσα από την διαδικασία αυτή επιδιώκεται η αποτελεσματική διαχείριση των υπόγειων υδάτων και η προστασία των υπόγειων υδροφόρων από την υπεράντληση και η διαμόρφωση και εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών (εξοικονόμηση νερού, προγράμματα μέτρων κλπ) που αφορούν την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων .

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here