ΑρχικήΉπειροςΈτσι θα αναπλαστεί η λίμνη των Ιωαννίνων !!

Έτσι θα αναπλαστεί η λίμνη των Ιωαννίνων !!

Δημοσιεύθηκε:

Ένα από τα πιο αξιόλογα και βραβευμένα αρχιτεκτονικά γραφεία της χώρας, το Makridis Associates, με έδρες σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και εξωτερικό, αναλαμβάνει τώρα ένα ακόμη μεγάλο έργο, καθώς του ανατέθηκε η ανάπλαση του παραλίμνιου μετώπου των Ιωαννίνων.

Το γραφείο ιδρύθηκε από τον αρχιτέκτονα Πέτρο Mακρίδη το 1978 ενώ το 2007 ιδρύθηκε η Π. MAKPIΔHΣ + ΣYNEPΓATEΣ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, με διακριτικό τίτλο MAKRIDIS ASSOCIATES, στην οποία συμμετέχουν ο Πέτρος Μακρίδης, η Ελεάννα Μακρίδου, Αρχιτέκτων, M.Sc., M.A. και ο Θοδωρής Μακρίδης, Αρχιτέκτων, BSc Engineering, M.S.A. Urban Design. Το MAKRIDIS ASSOCIATES έχει τιμηθεί ανά τα χρόνια με πολλά βραβεία και διακρίσεις σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και έχει πετύχει την επαγγελματική αναγνώριση και καταξίωση.

Έτσι, εύλογα επιλέχθηκε για την νέα ανάπλαση στα Ιωάννινα, σε συνεργασία με την αρχιτέκτονα τοπίου Δέσποινα Ζαβράκα και τον συγκοινωνιολόγο Θεόδωρο Νάτσινα.

Η τωρινή αναδιαμόρφωση που αναλαμβάνουν οι αρχιτέκτονες έχει σαν στόχο να αποδοθεί η περιοχή στους πολίτες, για δραστηριότητες όπως το περπάτημα, η αναψυχή, η άθληση και η ποδηλασία, περιορίζοντας μερικώς την χρήση του αυτοκινήτου.

Πρόκειται για ένα project που θα έχει σημαντική επίδραση στην ιστορική κοινότητα των Ιωαννίνων και θα γράψει μια νέα και σύγχρονη σελίδα της αρχιτεκτονικής της πόλης.

 

Ακολουθεί η αναλυτική μελέτη που πραγματοποίησαν οι Makridis Associates:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η παρούσα µελέτη αφορά στην Ανάπλαση της Παραλίµνιας Περιοχής που εκτείνεται από το ύψος του Μάτσικα στο Βόρειο άκρο, έως την οδό Βογιάνου στο νότιο άκρο της. Η αναδιαµόρφωση της περιοχής γίνεται προκειµένου αυτή να αποδοθεί στους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης για περίπατο, αναψυχή, αθλητισµό, ποδήλατο, περιορίζοντας, µερικά, τη χρήση του αυτοκινήτου.

Το συνολικό µήκος της υπό µελέτη περιοχής εκτείνεται στα 4.0Km περίπου, ενώ το πλάτος της ποικίλει από 13m – 95m.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η λίµνη Παµβώτιδα (αρχαίο όνοµα Παµβώτις), γνωστή και ως λίµνη των Ιωαννίνων, χαρακτηρίζεται ως µία ‘ρηχή ευτροφική προς υπερτροφική λίµνη’ και βρίσκεται σε υψόµετρο 483 µέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας. Έχει µήκος 7,9 περίπου χιλιόµετρα, πλάτος 1,5 ως 5,4 χιλιόµετρα, µέσο βάθος 4 – 5 µέτρα, µέγιστο βάθος 11 µέτρα και επιφάνεια 19,4 τετραγωνικά χιλιόµετρα. Ο όγκος των υδάτων της κυµαίνεται µεταξύ 80 και 120 εκατοµύρια m³, µε µέσο υδραυλικό χρόνο ανανέωσης του νερού µεγαλύτερο των 11 µηνών.

Η λίµνη είναι ηλικίας 5 εκατ. ετών και µετά την Οχρίδα θεωρείται η δεύτερη παλαιότερη λίµνη της Ευρώπης.

Περιβάλλεται από τα όρη Μιτσικέλι και Τόµαρος και σχηµατίζεται από ύδατα που προέρχονται από φυσικές πηγές και χειµάρρους. Η εκροή του νερού πραγµατοποιείται µέσω της τάφρου Λαψίστας, ενώ παροχετεύεται στον ποταµό Καλαµά.

Η λίµνη Ιωαννίνων αποτελεί ένα ευαίσθητο οικοσύστηµα και ως εκ τούτου ανήκει στο Δίκτυο Προστατευόµενων Περιοχών Natura 2000, καθώς αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό οικοσύστηµα, µε µια τεράστια ποικιλία ειδών πανίδας και χλωρίδας.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ


Δηµιουργία ενός παραλίµνιου µετώπου για τους πολίτες.

Το παραλίµνιο µέτωπο αφορά και απευθύνεται στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής των Ιωαννίνων, αλλά και στους τουρίστες.

Επαναφορά της βιωµατικής σχέσης των κατοίκων µε τη λίµνη.

Η επέµβαση έχει στόχο να επαναφέρει το φυσικό τοπίο της λίµνης στην αρχική του σχέση µε τους χρήστες, δίνοντάς τους τη δυνατότητα της άµεσης προσέγγισης στο υγρό στοιχείο και τη χλωρίδα της λίµνης Παµβώτιδας.

 

Επανασύνδεση της πόλης µε τη λίµνη.

Δηµιουργία ενός δικτύου δηµόσιων χώρων που συνδέουν το παραλίµνιο µέτωπο µε σηµαντικά ‘σηµεία ενδιαφέροντος’ της πόλης.

Οικολογική προσέγγιση.

Ορθολογική επιλογή ειδών φύτευσης.

Ορθολογική διαχείριση της απαιτούµενης ενέργειας στο φωτισµό.

Παρεµβάσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση του µικροκλίµατος. 

ΠΡΟΤΑΣΗ

Η περιοχή µελέτης είναι µια αστική λωρίδα που πρέπει να περιλάβει ποικίλες κινήσεις αυτοκινήτων, πεζών, και ποδηλάτων (δρόµο, πεζόδροµο, ποδηλατόδροµο, χώρους στάθµευσης), να στεγάσει τις διαφορετικές χρήσεις που υπάρχουν ή θα διαµορφωθούνα ανά περιοχή και να συνδεθεί και ενταχθεί στον αστικό ιστό µε τον οποίο εφάπτεται.Η γενική στρατηγική σχεδιασµού ακολουθεί την εξής λογική:

  1. Επανασυστήνεται το όριο της πόλης προς τη λίµνη µέσω της αφαίρεσης του κρηπιδότοιχου. Με τον τρόπο αυτό επαναφέρεται η φυσική οπτική επαφή και η σχέση των κατοίκων µε το νερό, ενώ παράλληλα δηµιουργούνται περιοχές έντασης αυτής της επαφής καθώς επιφάνειες υποβαθµίζονται τοπικά, ώστε να έρθουν εγγύτερα στην επιφάνεια της λίµνης και οι χρήστες να οδηγηθούν κοντά της. Η έρευνα των υδροδυναµικών συνθηκών (ανύψωση της στάθµης υδάτων της λίµνης, κυµατισµοί) θα προσδιορίσει και το µέγεθος των επεµβάσεων.
  2. Στις περιοχές επέµβασης η προτεραιότητα κίνησης δίνεται στους πεζούς. Ένας πεζόδροµος µεταβαλλόµενου πλάτους ξεδιπλώνεται παράλληλα µε το όριο του νερού, προσφέροντας επαρκή χώρο για περπάτηµα, άθληση και στάση. Ο πεζόδροµος συνορεύει µε µια ζώνη πρασίνου, µεταβαλλόµενου πλάτους, που ορίζει το παραλίµνιο µέτωπο. Στη ζώνη αυτή υπάρχει υψηλή φύτευση µε δέντρα που προσφέρουν σκίαση στη γύρω περιοχή.
  3. Ο ποδηλατόδροµος που ακολουθεί εκτυλίσσεται µε τρόπο που να δηµιουργεί µια απολαυστική και ασφαλή διαδροµή, µε εναλλαγές για κάθε τύπο ποδηλάτη, ενώ ορίζεται αυστηρά από δύο ζώνες πρασίνου εκατέρωθέν του. Οι κόµβοι του ποδηλατόδροµου προσφέρουν ασφαλή είσοδο και έξοδο των ποδηλατών, ενώ η αλλαγή του υλικού δαπέδου στα σηµεία αυτά, λειτουργεί ως µια ασφαλής λύση για τη διασταύρωση των κινήσεων ποδηλατών και πεζών.
  4. Οι επόµενες τρεις λωρίδες κίνησης αφορούν πεζούς και οχήµατα. Ο νέος δρόµος στην περιοχή µελέτης, ήπιας κυκλοφορίας, πλάτους 3,20m, δαπεδοστρώνεται µε κυβόλιθο, ενώ εκατέρωθεν υπάρχουν συνεπίπεδοι πεζόδροµοι από το ίδιο υλικό, δηµιουργώντας έτσι την αίσθηση ενός ενιαίου δαπέδου.
  5. Το µοτίβο “Πεζόδροµος – Δρόµος – Πεζόδροµος – Ζώνη Πρασίνου – Ποδηλατόδροµος – Ζώνη Πρασίνου – Πεζόδροµος – Λίµνη” απαντάται σε όλη την περιοχή µελέτης, ενώ προσαρµόζεται στις συγκεκριµένες συνθήκες κάθε υπο-περιοχής.


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Όπως προαναφέρθηκε, οι προτεινόµενες συγκοινωνιακές ρυθµίσεις στοχεύουν ώστε η παρόχθια περιοχή της λίµνης Παµβώτιδας να αποδοθεί, κυρίως, στη χρήση πεζών και ποδηλάτων. Οι ρυθµίσεις αυτές είναι απαραίτητο να κριθούν στο πλαίσιο συγκοινωνιακής µελέτης της πόλης των Ιωαννίνων, ώστε να κριθεί η σκοπιµότητά τους.

Η οµάδα µελέτης προτείνει ορισµένες ρυθµίσεις όπως η µονοδρόµηση του παραλίµνιου δρόµου, στις περιοχές όπου ο δρόµος είναι διπλής κατεύθυνσης, την ελαχιστοποίηση του πλάτους του δρόµου, την κατάργηση της στάθµευσης επί του δρόµου, την αναδιοργάνωση των υπαρχόντων χώρων στάθµευσης, τη δηµιουργία νέου χώρου στάθµευσης στην αρχή της περιοχής επέµβασης (Μάτσινα) και την δροµολόγηση ηλεκτρικού αυτοκινήτου που θα κάνει µια κυκλική διαδροµή, ανά τακτά διαστήµατα, εξυπηρετώντας όσους σταθµεύουν στους χώρους στάθµευσης.


 

Τελευταία νέα

Ηπειρος: Βροχή αρνητικών αποφάσεων για εγκατάσταση αιολικών, φωτοβολταικών πάρκων, και υδροηλεκτρικών έργων

Βροχή αρνητικών αποφάσεων σχετικά με την εγκατάσταση αιολικών και φωτοβολταικών πάρκων καθώς και υδροηλεκτρικών...

Ρίψεις εμβολίων ‍δολωμάτων κατά της Λύσσας σε τμήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, και Ιωαννίνων

Στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος της 'Ανοιξιάτικης ρίψης - διανομής εμβολίων - δολωμάτων...

Δανάη Μπάρκα: «Με κοιτούσαν περίεργα, μας πλησίαζαν απειλητικά…»

Οι ξέγνοιαστες στιγμές της Δανάης Μπάρκα στη Βαρκελώνη διαταράχθηκαν από μία δυσάρεστη περιπέτεια την...

Νίκος Μουτσινάς: Επέστρεψε «σιδερένιος» στο «Καλό μεσημεράκι»

Μετά την περιπέτεια με την υγεία του ο Νίκος Μουτσινάς επέστρεψε στο «Καλό μεσημέρακι»...

Περισσότερα