Από τη μελέτη των δεδομένων κίνησης διαπιστώνεται ότι και το 2019 διατηρήθηκε η αυξητική τάση του συνολικού αριθμού εξυπηρετούμενων ασθενών, ο οποίος έφτασε συγκεκριμένα στους 430.109 ασθενείς, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,23% σε σχέση με το 2018. Είναι εντυπωσιακό ότι η ποσοστιαία αύξηση του συνόλου των εξυπηρετηθέντων ασθενών τη δεκαετία 2009 –2019 έφτασε στο εντυπωσιακό ποσοστό 52,41%.

Από το σύνολο των 430.109 εξυπηρετηθέντων ασθενών το 2019, το 63,83% αφορά εξωτερικούς ασθενείς που εξυπηρετήθηκαν σε τακτικά εξωτερικά ιατρεία, το 16,29% αφορά έκτακτα περιστατικά που εξυπηρετήθηκαν από τα ιατρεία του ΤΕΠ και το 14,27% αφορά ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε κλινικές του νοσοκομείου.

Το νοσοκομείο, εκτός από τους κατοίκους του νομού Ιωαννίνων, εξυπηρετεί και τους κατοίκους των υπόλοιπων περιοχών της Ηπείρου, τα βόρεια Ιόνια νησιά (Κέρκυρα και Λευκάδα), τους γειτονικούς νομούς της Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη και Γρεβενά), καθώς και την Αιτωλοακαρνανία. Έτσι, το 95% των νοσηλευθέντων ασθενών είναι κάτοικοι Ελλάδος.

Όμως το Νοσοκομείο εξυπηρετεί και πολίτες άλλων χωρών. Το 5% των νοσηλευόμενων ασθενών είναι αλλοδαποί, προερχόμενοι κυρίως από τη γειτονική Αλβανία και ιδιαίτερα από τις περιοχές της Β. Ηπείρου (Αργυρόκαστρο, Δερβιτσάνη κ.λπ.), από τους Αγίους Σαράντα, το Φίερι, το Δυρράχιο, αλλά και τα Τίρανα.

Ο συνολικός αριθμός των Αλβανών που νοσηλεύονται κάθε χρόνο στο νοσοκομείο, αγγίζει το 3,45% του συνολικού αριθμού νοσηλευθέντων ασθενών. Επίσης, ένας σημαντικός αριθμός νοσηλευθέντων ασθενών είναι πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από αυτούς το 35,82% ήταν πολίτες της Μεγάλης Βρετανίας.

Όσον αφορά τώρα τους Έλληνες νοσηλευθέντες ασθενείς, αυτοί ήταν μόνο το 49,80 % από τον νομό Ιωαννίνων. Από το υπόλοιπο ποσοστό 51,01% των νοσηλευόμενων ασθενών, εκτός νομού Ιωαννίνων, το 9% προέρχεται από την Άρτα, το 9,98% από την Πρέβεζα και
το 9,04% από Θεσπρωτία, ποσοστά που παραμένουν σταθερά τα τελευταία
χρόνια.

Έτσι, το 76,40% των νοσηλευθέντων ασθενών προέρχονται από τους τέσσερις νομούς της Ηπείρου και το 8,20% από τα βόρεια Ιόνια νησιά Κέρκυρα (5,60%) και Λευκάδα (2,60%).

Τέλος, όσον αφορά την ασφαλιστική κάλυψη των νοσηλευθέντων ασθενών, κατά το 90,40% είναι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ, το 4,23% ανασφάλιστοι του Ν.4368% που καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ και το 1,26% άποροι.

Επίσης, 1,04% ήταν ιδιώτες που κάλυψαν μόνοι τους τα έξοδα νοσηλείας και μόνο το 0,04% των νοσηλευθέντων ασθενών είχαν κάλυψη από ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία

Αυξήθηκαν οι φυσιολογικοί τοκετοί
Όσον αφορά τους τοκετούς που πραγματοποιούνται στη Μαιευτική – Γυναικολογική κλινική του νοσοκομείου, ο αριθμός τους παραμένει σταθερός, στους 1.200 ετησίως περίπου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά από μια συνεχή αυξητική τάση των τοκετών από το 2005 μέχρι και το 2010, έτος κατά το οποίο ο αριθμός των τοκετών έφτασε την μέγιστη τιμή στους 1.914, από το 2010 και μετά παρατηρείται συνεχώς μια πτωτική τάση του αριθμού των τοκετών, με αποτέλεσμα το έτος 2015 ο αριθμός τους να είναι 1.147, που είναι και ο ελάχιστος αριθμός τοκετών που πραγματοποιήθηκαν στο Νοσοκομείο.

Από το 2016 ο αριθμός σταθεροποιείται στους 1.200 τοκετούς ετησίως μεσοσταθμικά και το 2019 ο αριθμός τους ήταν 1.245, παρουσιάζοντας μια πτώση κατά -2,05% σε σχέση με το 2018.

Έτσι, το 2019 ο συνολικός αριθμός ήταν 1.245 τοκετοί, έναντι 1.271 τοκετών το 2018, 1.228 τοκετών το 2017, 1.231 τοκετών το 2016, 1.147 τοκετών το 2015 και 1.202 τοκετών το 2014.

Όσον αφορά δε την κατανομή τους, ανάμεσα σε φυσιολογικούς τοκετούς και καισαρικές, και το 2019 το ποσοστό των καισαρικών παραμένει υψηλό 59,28%, έναντι 40,72% των φυσιολογικών τοκετών.

Το 2001, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων πραγματοποιήθηκαν 1.540 τοκετοί, από τους οποίους οι 1.142 ήταν φυσιολογικοί τοκετοί (74,16%) και οι 398 ήταν καισαρικές (25,84%). Η αναστροφή ανάμεσα στους φυσιολογικούς τοκετούς και τις καισαρικές παρατηρήθηκε το 2009.

Όμως είναι θετικό το γεγονός ότι από το 2017 παρατηρείται μια αυξητική τάση των φυσιολογικών τοκετών, δεδομένου ότι ενώ το έτος 2016 το ποσοστό αυτό ήταν 35,42%, το 2017 το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 37,95%, το 2018 ήταν 38,63% και το 2019 ανέβηκε στο 40,72%, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,09%.

Ανοδική η κίνηση, αλλά…
Και το 2019 συνεχίστηκε η ανοδική τάση της κίνησης των Εξωτερικών Ιατρείων Ολοήμερης λειτουργίας (Απογευματινά) με αύξηση 23,40%, στα οποία η αντίστοιχη αύξηση το 2018 ήταν 44,37%, ενώ από 2004 μέχρι και το 2015 υπήρχε συνεχής πτωτική τάση.

Υπενθυμίζεται ότι από το 2009 μέχρι και το 2015 υπήρχε μια συνεχής πτωτική τάση του αριθμού των επισκέψεων στα Απογευματινά Ιατρεία, η οποία αντιστράφηκε το 2016, με αύξηση κατά 5,79%, το 2017 με αύξηση κατά 9,73%, το 2018 με εντυπωσιακή αύξηση κατά 40,60%, ενώ το 2019 η αύξηση ήταν κατά 21, 24%.

Επίσης, όπως και στα πρωινά Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, έτσι και στα Εξωτερικά Ιατρεία Ολοήμερης λειτουργίας παρατηρείται το φαινόμενο της μη ολοκλήρωσης των επισκέψεων, με ευθύνη των κλινικών γιατρών.

Τα ποσοστό αυτό, ενώ το έτος 2013 ήταν 52,51%, το 2014 ανέβηκε στο 62,26%, το 2015 ήταν 59,68% και στη συνέχεια είναι συνεχώς αυξανόμενο, και το 2019 έφτασε στο ποσοστό 75,88% των πραγματοποιηθέντων επισκέψεων.

«Το ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα υψηλό και θα πρέπει να εγείρει προβληματισμό σε συνδυασμό και με τον νέο νόμο περί αστικής ευθύνης των ιατρών που υπηρετούν σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ», αναφέρεται στην έκθεση.

Μείωση εργαστηριακών εξετάσεων ανά ασθενή
Από τη συσχέτιση του αριθμού των ασθενών που εξυπηρετούνται από το νοσοκομείο και του αριθμού των εργαστηριακών εξετάσεων που παραγγέλλονται και πραγματοποιούνται από τα Εργαστηριακά Τμήματα, διαπιστώθηκε πως το 2001 ο μέσος αριθμός εργαστηριακών εξετάσεων δείγματος ανά ασθενή ήταν 12,1 εξετάσεις, το 2002 ήταν 12,7 και το 2003 ο αριθμός αυτός έφτασε στις 13,6 εξετάσεις ανά ασθενή.

Έτσι για αρκετά έτη, από το 2004 μέχρι το 2009, ο μέσος αριθμός διαγνωστικών εξετάσεων δείγματος, ανά ασθενή, ήταν 13 εξετάσεις. Το 2009 ο αριθμός των εξετάσεων ανά ασθενή αυξήθηκε στις 17,3 εξετάσεις, λόγω της εμφάνισης του ιού της Γρίπης Η1Ν1.

Από το 2010 μέχρι το 2013 ο μέσος αριθμός διαγνωστικών εξετάσεων δείγματος, ανά ασθενή, ήταν πλέον 14 εξετάσεις και η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στις αυξημένες δυνατότητες που έχουν πλέον τα Εργαστήρια του Νοσοκομείου και ιδιαίτερα το Βιοχημικό και το Αιματολογικό Εργαστήριο για νέες εξειδικευμένες εξετάσεις.

Όμως, από το 2014 και μετά, με την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος κλινικής διαχείρισης ασθενών του Νοσοκομείου (Gi-Clinic), o παραπάνω αριθμός των εργαστηριακών εξετάσεων άρχισε να μειώνεται, με αποτέλεσμα ο μέσος αριθμός εργαστηριακών εξετάσεων δείγματος ανά ασθενή να μειωθεί στις εννέα εξετάσεις ανά ασθενή, αφού οι κλινικοί γιατροί έχουν στη διάθεση τους πλέον ηλεκτρονικά το ιστορικό των ασθενών με πλήρη εικόνα των αποτελεσμάτων εργαστηριακών εξετάσεων που είχαν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν, με αποτέλεσμα την αποφυγή παραγγελίας επαναλήψεων και άσκοπων διαγνωστικών εξετάσεων.

Αντίστοιχα ο αριθμός των απεικονιστικών εργαστηριακών εξετάσεων ανά ασθενή από το 2001 μέχρι το 2006 ήταν 0,6 εξετάσεις ανά ασθενή. Μετά την εγκατάσταση νέων απεικονιστικών διαγνωστικών συστημάτων (MRI, Digital US, MG κλπ) ο αριθμός αυτός για την περίοδο 2007 έως 2010 ανέβηκε στις 1,1 έως 1,2 εξετάσεις ανά ασθενή.

Στη συνέχεια, το 2011, με τη λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος διαχείρισης ιατρικής εικόνας PACS/RIS, ο αριθμός των απεικονιστικών εξετάσεων ανά ασθενή μειώθηκε στις 0,8 εξετάσεις.

Από το έτος 2014 και μετά, με τη λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος κλινικής διαχείρισης ασθενών, ο αριθμός των απεικονιστικών εξετάσεων μειώθηκε περαιτέρω στις 0,5 εξετάσεις ανά ασθενή, μέχρι το 2016 και στις 0,4 εξετάσεις ανά ασθενή, από το 2017, αφού οι κλινικοί γιατροί έχουν στη διάθεση τους πλέον ηλεκτρονικά το ιστορικό των ασθενών, με αποτέλεσμα την αποφυγή παραγγελίας επαναλήψεων και άσκοπων διαγνωστικών εξετάσεων.

Η συλλογή των ψηφιακών πρωτογενών δεδομένων, η επεξεργασία και ανάλυσή τους και η εκπόνηση της έκθεσης πεπραγμένων του νοσοκομείου έγινε από τον προϊστάμενο Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής δρ. Κωνσταντίνο Τρεμπέλη.

Η συλλογή των πρωτογενών δεδομένων για τα οικονομικά στοιχεία έγινε από την υπάλληλο στο Τμήμα Λογισμικών Εφαρμογών Δήμητρα Ζιώγου και η συλλογή των πρωτογενών δεδομένων για τα στοιχεία της ΜΤΝ, του Μαιευτηρίου και του Αιμοδυναμικού έγινε από την υπάλληλο στο Γραφείο Ποιότητας του Νοσοκομείου Αγγελική Θεμελή.

 

 

Ηπειρωτικός Αγών

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here