Με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία και μετά από αίτημα που έλαβε ο Ουκρανός Πρόεδρος η κυβέρνηση στις 24 Φεβρουαρίου 2022 «να αναστείλει την εξέταση όλων των αιτήσεων κατά της Ουκρανίας μέχρι νεωτέρας», το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποφάσισε να λάβει μια σειρά από μέτρα που θα εφαρμόζονται πλέον σε όλες τις περιπτώσεις που αφορούν την Ουκρανία μέχρι νεωτέρας.

Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου μπορεί να επιτρέψει εξαιρέσεις από τα μέτρα αυτά όπου χρειάζεται. Αυτά τα μέτρα μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

Όλες οι νέες αιτήσεις που ελήφθησαν από το Δικαστήριο κατά της Ουκρανίας θα καταχωριστούν με σκοπό να εξεταστούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Ωστόσο, οι αιτήσεις για προσωρινά μέτρα που αφορούν την Ουκρανία θα συνεχίσουν να υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Δεν θα υπάρξει γενική παράταση της προθεσμίας των έξι-τεσσάρων μηνών (άρθρο 35 της Σύμβασης). Το Δικαστήριο θα αξιολογήσει σε εύθετο χρόνο τη συμμόρφωση με αυτό το κριτήριο παραδεκτού λαμβάνοντας υπόψη το εξαιρετικές περιστάσεις. Όταν ο φάκελος της υπόθεσης είναι έτοιμος για εξέταση, οι αποφάσεις και οι αποφάσεις θα συνεχίσουν να εκδίδονται. Ωστόσο, τίποτα δεν θα δημοσιευτεί στο Hudoc και τα μέρη δεν θα ενημερωθούν μέχρι νεωτέρας ειδοποίηση. Δεν θα καθοριστούν νέα χρονικά όρια. Όλες οι προθεσμίες που ισχύουν ήδη σε εκκρεμείς υποθέσεις θα ανασταλούν μέχρι νεωτέρας. Δεν θα υπάρξει γενική παράταση της τρίμηνης προθεσμίας για την αίτηση παραπομπής στην Ολομέλεια.

Η επεξεργασία της εισερχόμενης αλληλογραφίας θα γίνεται με τον συνήθη τρόπο. Θα σταλεί εξερχόμενη αλληλογραφία μόνο για σκοπούς ενημέρωσης των μερών και εφόσον είναι οι ταχυδρομικές υπηρεσίες και το Διαδίκτυο λειτουργούν στην Ουκρανία.

Η εφαρμογή αυτών των μέτρων θα επανεκτιμηθεί υπό το φως των εξελίξεων στην κατάσταση Ουκρανία έως τα τέλη Μαρτίου 2022 το αργότερο.

Ανταπόκριση Στρασβούργο Κώστας Δαβάνης

www.ertnews.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ