Κάλεσμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να ενθαρρύνουν την καλύτερη διαχείριση της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, καθώς οι ασθενείς της ΕΕ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις και εμπόδια στην πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη σε άλλα κράτη μέλη και μόνο μια μειοψηφία δυνητικών ασθενών γνωρίζει το δικαίωμά τους να αναζητούν διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, απηύθυνε χθες το βράδυ σε συζήτηση στην Ολομέλεια του ΕΚ, ο εισηγητής της έκθεσης σχετικά με την πολιτική συνοχής ως μέσο για τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας στον τομέα της υγείας, ευρωβουλευτής Τόμισλαβ Σόκολ.

Κάλεσε επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαδώσουν καλύτερα τις πληροφορίες και να εξετάσουν το ενδεχόμενο μιας κατάλληλης εκστρατείας σε ολόκληρη την ΕΕ προκειμένου να ενημερώσουν το κοινό σχετικά με τα δικαιώματά του και τους τρόπους πρόσβασης στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και επανέλαβε τη σημασία της χρηματοδότησης της ψηφιοποίησης και των επενδύσεων σε δημόσιες πληροφορίες, της ενοποίησης συστημάτων πληροφοριών και δεδομένων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης και της χρήσης.

Τα κονδύλια του Ταμείου Συνοχής

Η πολιτική συνοχής είναι μία από τις βασικές πολιτικές της ΕΕ, η οποία συμβάλλει με τα κεφάλαιά της στην ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της Ένωσης, προάγοντας την ανάπτυξη και την απασχόληση σε περιφέρειες σε ολόκληρη την ΕΕ, αλλά ιδιαίτερα σε εκείνες που υστερούν στην ανάπτυξή τους. Περίπου το ένα τρίτο του προϋπολογισμού της ΕΕ χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό. Αυτό καθιστά την πολιτική συνοχής όχι μόνο τη σημαντικότερη επενδυτική πολιτική της ΕΕ, αλλά και έκφραση αλληλεγγύης μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών της.

Η άνιση πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και οι τρομερές συνέπειες αυτής έρχονται σε άμεση αντίθεση με την αλληλεγγύη. Η πρόσβαση και η ισότητα, η ποιότητα και οι επιδόσεις και η αποτελεσματικότητα είναι οι βασικές αρχές των ευρωπαϊκών συστημάτων υγείας. Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην απόδοση αυτών των συστημάτων και στην ποιότητα των αποτελεσμάτων τους σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι πιέσεις και οι απαιτήσεις στα συστήματα υγείας και η απαίτηση να γίνονται πληρωμές από την τσέπη για ορισμένα είδη περίθαλψης αντιπροσωπεύουν μια ατυχή πραγματικότητα για εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες, όπως συνέβαινε και πριν από την προσγείωση του COVID-19 στις ακτές μας.

Άνιση πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη

Δεδομένου ότι το ποσοστό των ηλικιωμένων στον πληθυσμό των λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών και των αγροτικών περιοχών είναι υψηλότερο και ότι οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης είναι λιγότερο άμεσα διαθέσιμες, υπάρχει ένα ζήτημα άνισης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, το οποίο μπορεί να έχει σημαντικές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις. Η προοδευτική επιδείνωση της υγείας του πληθυσμού που προκύπτει από την έλλειψη πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και μπορεί να προκαλέσει σημαντικές οικονομικές απώλειες, καθώς λιγότεροι άνθρωποι μπορούν να παραμείνουν οικονομικά ενεργοί. Η ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης σε αυτές τις περιοχές και περιοχές είναι επομένως μια θεμελιώδης και πανταχού παρούσα πρόκληση.

Συνεπώς, η έκθεση της πρωτοβουλίας, όπως τόνισε ο ίδιος, εστιάζει σε δύο στόχους. Ο πρώτος είναι να εξεταστούν οι ευκαιρίες για μεγιστοποίηση του αντίκτυπου των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής με σκοπό τη μείωση των ανισοτήτων στην ποιότητα των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπληρώνοντας τις επενδύσεις στο πλαίσιο του νέου προγράμματος EU4Health, ενώ ο δεύτερος είναι η ανάλυση της υπάρχουσας εμπειρίας σε έργα διασυνοριακής συνεργασίας στον τομέα της υγείας που υποστηρίζονται από τα προγράμματα Interreg και ο εντοπισμός μακροπρόθεσμων συστάσεων για καινοτόμες λύσεις στο πλαίσιο της εδαφικής συνεργασίας, με σκοπό τη μετατροπή των συνόρων από περιορισμό σε ευκαιρία, βελτιώνοντας έτσι την πρόσβαση των πολιτών της ΕΕ.

Ανταπόκριση Στρασβούργο Κώστας Δαβάνης

www.ertnews.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ