Ετοιμάζονται οι πρώτοι κανόνες της ΕΕ για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι από τους πρώτους θεσμούς που υπέβαλε συστάσεις σχετικά με το τι θα πρέπει να περιλαμβάνουν οι κανόνες Τεχνητής Νοημοσύνης για την ηθική, την ευθύνη και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, έτσι ώστε η ΕΕ να μπορεί να γίνει παγκόσμιος ηγέτης στην ανάπτυξή της. Η νομοθετική πρόταση της Επιτροπής αναμένεται να εκδοθεί στις αρχές του επόμενου έτους.

Η έκθεση νομοθετικής πρωτοβουλίας σχετικά με τις ηθικές πτυχές υπογραμμίζει ότι οι μελλοντικοί νόμοι θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη διάφορες κατευθυντήριες αρχές, συμπεριλαμβανομένης μιας ανθρωποκεντρικής και ανθρώπινης τεχνητής νοημοσύνης όπως και η ασφάλεια, η διαφάνεια και η λογοδοσία, διασφαλίσεις κατά της προκατάληψης και των διακρίσεων, δικαίωμα προσφυγής, κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη και σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαιτεί επίσης ένα αποτελεσματικό σύστημα δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και διασφαλίσεις στους κανόνες της ΕΕ για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Εξετάζει τη νομική προσωπικότητα, τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά μυστικά και την προστασία της δημιουργικής εργασίας που χρησιμοποιεί η Τεχνητή Νοημοσύνη και εκείνων που δημιουργούνται από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

ΕΡΤ Στρασβούργο: Ανταπόκριση Κώστας Δαβάνης

www.ert.gr