spot_img
ΑρχικήΠάργαΔήμος Πάργα: Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση ρεύματος σε όσους έχουν...

Δήμος Πάργα: Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση ρεύματος σε όσους έχουν κομμένο ρεύμα!!

Δημοσιεύθηκε:

Ο Δήμος Πάργας  απευθύνει κάλεσμα σε όσους δεν έχουν παροχή ρεύματος στα σπίτια τους, λόγω οφειλών, να υποβάλουν αίτηση στην αρμόδια επιτροπή για την εξέταση και αποδοχή ή απόρριψη αιτήσεων πολιτών για την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος για την στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών , βάση των διατάξεων του άρθρου 36 του Ν. 4508/2017 & ΥΠ ΕΝ/ΥΠ ΡΓ/7408/1228/08-02-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 474/14.02.2018).

Τα  αιτήματα από δημότες – καταναλωτές του Δήμου Πάργας που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής  ηλεκτρικής ενέργειας θα καταθέτονται στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Μεγάρου Καναλλακίου από τη Τρίτη 05/06/2018 έως και τη Τετάρτη 20/06/2018  (οδός Αχέροντος 29).

 

Οι προς εξέταση δικαιούχοι για να υποβάλουν σχετική αίτηση πρέπει:

  1. Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέχρι και την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ανωτέρω ΚΥΑ, δηλαδή μέχρι και τις 14/02/18.
  2. Η αποσύνδεση να αφορά την κύρια κατοικία του προς εξέταση δικαιούχου
  3. Εισοδηματικά κριτήρια

 

Να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους, με βάση τους ορισμούς τους άρθρου 2 της Γ.Δ.5οικ.2961-10/24.1.2017 απόφασης «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», ετήσιο συνολικό πραγματικό (φορολογητέο, αυτοτελώς φορολογούμενο ή ειδικώς φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο φόρου) ή τεκμαρτό εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει από τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος των μελών του νοικοκυριού για τις οποίες έχει λήξει η οριζόμενη από τις κείμενες διατάξεις ή η παραταθείσα με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμία υποβολής, με την επιφύλαξη προσκόμισης των δικαιολογητικών μεταβολής οποιουδήποτε εισοδηματικού ή περιουσιακού στοιχείου ή σύνθεσης νοικοκυριού κατά το φορολογικό έτος 2017, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 3 της ΚΥΑ, έως τα όρια του παρακάτω πίνακα:

 

Σύνθεση νοικοκυριού με βάση τους ορισμούς τους άρθρου 2 της Γ.Δ.5οικ.2961-10/24.1.2017 απόφασης «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» Εισοδηματικό όριο
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό

 

9.000 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 13.500 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη

 

15.750 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη 18.000 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη 24.750 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη 27.000 ευρώ

 

 

Επί πλέον:

Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ.

Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.

Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ευρώ και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος το ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα (2.250) ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των τριάντα μία χιλιάδων πεντακοσίων (31.500) ευρώ ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού.

Το ανώτατο όριο του παραπάνω εδαφίου αυξάνεται κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω και κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους.

 

  1. Περιουσιακά κριτήρια

Να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους, με βάση τους ορισμούς του άρθρου 2 της Γ.Δ.5οικ.2961-10/24.1.2017 απόφασης «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», ακίνητη περιουσία, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με συνολική φορολογητέα αξία, με βάση τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) που προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου, έως το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως το ανώτατο όριο των εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000) ευρώ.

Τα μέλη του νοικοκυριού τους να μην εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελούς διαβίωσης με την εξαίρεση της υποπερ. i της περιπτ. β της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του ν. 4111/2013 για πολύτεκνες οικογένειες και να μην δηλώνουν δαπάνες διαβίωσης για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία και για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, με βάση τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος των μελών του νοικοκυριού για τις οποίες έχει λήξει η οριζόμενη από τις κείμενες διατάξεις ή η παραταθείσα με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμία υποβολής.

Διαδικασία αξιολόγησης και αποδοχή ή απόρριψη αίτησης:

Η Επιτροπή κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών , μπορεί είτε να ζητά την προσκόμιση περαιτέρω στοιχείων είτε να διενεργεί κοινωνική έρευνα και κατ’ οίκον επισκέψεις για επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης και των συνθηκών διαβίωσης του νοικοκυριού.

Κατόπιν τούτων, ελέγχει αν πληρούνται τα κριτήρια του άρθρου 2 και αποφασίζει για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης.

Οι Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να κοινοποιεί ανά μήνα τις αποφάσεις στην Διεύθυνση Ηλεκτρικής Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Διαδικασία αποδοχής αίτησης και καταβολής ειδικού βοηθήματος

Εάν η αίτηση γίνει αποδεκτή, ο εκπρόσωπος Προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας, ως μέλος της ανωτέρω Επιτροπής, διενεργεί έλεγχο των οικονομικών στοιχείων των ως άνω ευπαθών καταναλωτών, όσον αφορά στις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους για ηλεκτρική ενέργεια αναζητώντας τα στοιχεία αυτά από τον τελευταίο Προμηθευτή στον οποίον εκκρεμούν οι οφειλές και καθορίζει αναλογικά, σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΚΥΑ, το ύψος του ποσού του ειδικού βοηθήματος.

Ο έλεγχος των τεχνικών στοιχείων που απαιτούνται για την επανασύνδεση τους γίνεται από τον εκπρόσωπο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε ΑΕ.

Το ποσό του ειδικού βοηθήματος θα καταβάλλεται από τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε , ο οποίος έχει ορισθεί ως διαχειριστής του ειδικού λογαριασμού που συστάθηκε για τον σκοπό αυτόν, απευθείας στον τελευταίο Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας στον οποίον εκκρεμούν οι οφειλές του δικαιούχου της εν λόγω παροχής. Ο Προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας θα ενημερώνεται για να εκδώσει εντολή επανασύνδεσης, η οποία θα προωθείται στον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε για εκτέλεση. Ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε θα υλοποιεί την επανασύνδεση και δεν θα χρεώνει τέλη επανασύνδεσης.

Το ύψος του ειδικού βοηθήματος θα αντιστοιχεί σε ποσό που θα καθορίζεται αναλόγως του ύψους της συνολικής οφειλής των καταναλωτών προς τον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας και συγκεκριμένα:

Για συνολικές οφειλές έως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το σύνολο της οφειλής, για συνολικές οφειλές άνω των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ και έως εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της οφειλής, για συνολικές οφειλές άνω των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ και έως δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το πενήντα τοις εκατό (50%) της οφειλής και για συνολικές οφειλές άνω των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το τριάντα τοις εκατό (30%) της οφειλής.

Οι καταναλωτές θα εντάσσονται σε πρόγραμμα διακανονισμού και το εναπομείναν ποσό θα εξοφλείται από τους ίδιους σε άτοκες μηνιαίες δόσεις. Το ποσό και ο αριθμός των δόσεων θα ορίζονται από τον εκάστοτε Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Τελευταία νέα

Κατασχέθηκαν 3,6 τόνοι κοκαΐνης στη Βραζιλία

Το πολεμικό ναυτικό της Βραζιλίας ανακοίνωσε χθες Τρίτη την κατάσχεση 3,6 τόνων κοκαΐνης, της...

Αντώνης Αντωνίου: «Την αμαρτία μου τη λέω, δεν θα το ξανακάνω αλλά…»

Καλεσμένος στην εκπομπή Super Κατερίνα βρέθηκε ο Αντώνης Αντωνίου και αναφέρθηκε τόσο στον ρόλο...

Εικόνες – σοκ από το Μεξικό: Κεραυνός σκοτώνει ακαριαία δύο ανθρώπους σε παραλία

Ένας άνδρας και μια γυναίκα χτυπήθηκαν θανάσιμα από κεραυνό σε παραλία του Μεξικού τη...

Πιερίδη για την απιστία που κλόνισε τον γάμο της: «Ήταν σοκαριστικό, είναι αιτία χωρισμού αλλά…»

Η Μαριάντα Πιερίδη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου και μίλησε πρώτη φορά ανοιχτά για...

Περισσότερα